Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Parking Brussels.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 910)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Parking Brussels?
· Hoeveel personeelsleden binnen Parking Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Parking Brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Parking Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Parking Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Parking Brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    - Tot nu toe heeft parking.brussels zich gebaseerd op de Covidmaatregelen voor het telewerkbeleid. Voor de post-Covidperiode wordt een studie gelanceerd om het meest passende concept inzake telewerkbeleid voor parking.brussels te bepalen en zo spoedig mogelijk te implementeren.
- Voor 157 van de 301 medewerkers van parking.brussels is telewerk onmogelijk wegens hun taken op het terrein (stewards). Voor 66 medewerkers van de klantendienst is telewerk slechts gedeeltelijk mogelijk. Fysieke aanwezigheid is vereist voor het onthaal van het publiek in de vijf antennes en op de centrale zetel van het Agentschap met naleving van de Covidregels. Sinds maart 2020 zijn de Covidmaatregelen voortdurend aangepast en het aantal telewerkende medewerkers is in dezelfde mate aangepast.
- Al de medewerkers beschikken over een laptop en een muis. De medewerkers die niet over een (tweede) scherm of klavier bezitten mogen deze meenemen van hun vaste werkplaats van het kantoor (naar huis).
- Le service IT heeft een ticketing systeem (en is tevens telefonisch beschikbaar) in het geval dat een medewerker een hard of- softwareprobleem heeft.
- Er is geen vergoeding voorzien voor telewerk: noch het personeelsstatuut noch het arbeidsreglement voorzien dit momenteel.