Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Talent Brussels

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 339)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Talent Brussels?
· Hoeveel personeelsleden binnen Talent Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Talent Brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Talent Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Talent Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Talent Brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    · Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Talent Brussels?
Elke medewerker van talent.brussels kan een aanvraag tot maximum 3 dagen structureel telewerk per week indienen, op voorwaarde dat diens functie verenigbaar is met telewerk. De medewerkers beschikken via het intranet over de alle nodige info omtrent telewerk, zoals het aanvraagformulier en de telewerkvergoeding de exhaustieve lijst met functies die niet/deels verenigbaar zijn met telewerk. Na de goedkeuring van de telewerkaanvraag wordt er voor statutaire en contractuele medewerkers respectievelijk een besluit of een addendum aan de arbeidsovereenkomst opgemaakt waarin de telewerkbepalingen zijn opgenomen.

· Hoeveel personeelsleden binnen Talent Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
Op 01/06/21 was 87% van de effectieve medewerkers van talent.brussels een structureel telewerker. Uiteraard staat dit los van het verplichte telewerk gerelateerd aan de huidige corona-maatregelen. Op heden zijn er geen occasionele telewerkers meer binnen talent.brussels.

· Welke hardware wordt door Talent Brussels voorzien in geval van telewerk?
Talent stelt een laptop, extern beeldscherm, headset, muis, toetsenbord en USB-hub ter beschikking voor de medewerkers die dit wensen.

· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
Bij technische problemen betreffende de applicaties, toegang tot de server en andere software-gerelateerde vragen, kunnen medewerkers contact opnemen met de IT-helpdesk van Talent.Brussels. De IT-helpdesk is binnen de werkuren steeds bereikbaar via telefoon en mail en buiten de werkuren kan men een ticket indienen bij de helpdesk waarna men zo snel mogelijk contact opneemt met de medewerker.

· Krijgen de personeelsleden van Talent Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Talent Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Talent Brussels dit niet voorziet?
Talent.brussels voorziet een maandelijkse nettovergoeding van €20 voor de structurele telewerkers.