Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het telewerkbeleid binnen Urban Brussels.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 442)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Duidelijke afspraken zijn nodig bij telewerk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken te maken over de eventuele terbeschikkingstelling van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning en de eventuele vergoeding van de kosten.

Het decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op telewerk van 26 januari 2017, stelt dat de werkgever voorziet in de apparatuur die nodig is voor telewerken. De kwestie van een aanvullende compensatie is vatbaar voor interpretatie.

Vandaar mijn vragen:

· Is er een duidelijk telewerkbeleid binnen Urban Brussels?
· Hoeveel personeelsleden binnen Urban Brussels doet aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet occasioneel aan telewerk? Hoeveel van deze personeelsleden doet structureel aan telewerk?
· Welke hardware wordt door Urban Brussels voorzien in geval van telewerk?
· Hoe en welke technische ondersteuning wordt er voorzien in geval van telewerk?
· Krijgen de personeelsleden van Urban Brussels een vergoeding? Indien ja: Welke tegemoetkoming voorziet Urban Brussels aan personeelsleden die verplicht moeten thuiswerken ( graag soort van voorziening en bedrag vermelden) ? Indien neen: Wat is de reden waarom Urban Brussels dit niet voorziet?
 
 
Antwoord    Het telewerkbeleid binnen Urban is conform de bepalingen van de gewestelijke wetgeving (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk).

Binnen Urban, op 293 personeelsleden, doen 203 personeelsleden aan telewerk waarvan 21 occasioneel en 182 structureel.

Urban voorziet voor elk personeelslid een draagbare laptop, een chat headset en eveneens een extra klavier, muis en scherm voor het thuiswerk. IT support is voorzien zowel telefonisch als online.


Urban volgt hierin de bepalingen van de gewestelijke wetgever : enkel de personeelsleden van Urban die structureel telewerken krijgen de wettelijke vergoeding.