Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de handel tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Taiwan

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 446)

 
Datum ontvangst: 05/03/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Taiwan onderhouden al tientallen jaren betrekkingen, met name op handelsgebied.
De beschikbare cijfers zijn echter over het algemeen beperkt tot het nationale niveau.

Kunt u mij in dit geval, met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het volgende zeggen:

· Wat is het bedrag van de invoer uit Taiwan en welke sectoren zijn het meest vertegenwoordigd in termen van volume en financiële waarde?
· Wat is het bedrag van de uitvoer naar Taiwan en welke sectoren zijn het meest vertegenwoordigd in termen van volume en financiële waarde?
· Wat is het bedrag van de subsidies ter ondersteuning van de uitvoer naar Taiwan? Welke sectoren zijn betrokken?
· Wat is het bedrag van de Brusselse investeringen in Taiwan?
· Wat is het bedrag van de Taiwanese investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
· Wat is het volume van reizigers vanuit en naar Taiwan? Wat is de verdeling tussen beroeps- en persoonlijke redenen?
 
 
Antwoord    Het bedrag van de import uit Taiwan en wat zijn de best vertegenwoordigde sectoren qua omvang en financiële waarde:
Bron: BNB (cijfers gebaseerd op nationaal concept)

De import uit Taiwan bedroeg 24,5 miljoen EUR in 2020 (-13% in vergelijking met 2019). Wat meer bepaald het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zijn dit de vijf categorieën van de meest ingevoerde goederen uit Taiwan in 2020 (financiële waarde):
Bron: BNB (cijfers gebaseerd op nationaal concept)

Het bedrag van de export naar Taiwan en wat zijn de best vertegenwoordigde sectoren qua omvang en financiële waarde


Bron: BNB (cijfers gebaseerd op nationaal concept)

De export naar Taiwan bedroeg 3,4 miljoen EUR in 2020 (-46% in vergelijking met 2019).

Wat meer bepaald het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zijn dit de vijf categorieën van de meest uitgevoerde goederen naar Taiwan in 2020:Bron: BNB (cijfers gebaseerd op nationaal concept)
De verdeling per gewest door het Instituut van de Nationale Rekeningen voor het dienstenverkeer is nog niet beschikbaar.

Het subsidiebedrag ter ondersteuning van de export naar Taiwan en welke sectoren:
Het bedrag van de investeringen van Brusselse oorsprong in Taiwan:

Volgens Belfirst hebben 8 Brusselse ondernemingen een dochteronderneming in Taiwan. Het gaat onder meer om Solvay, UCB, Umicore en Ovizio Imaging Systems.
Hieronder de lijst van Belgische bedrijven die aanwezig zijn in Taiwan, alle gewesten inbegrepen, en samengesteld door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken:
https://taipei.diplomatie.belgium.be/en/trade-and-investment/belgian-companies-in-taiwan


Volgens Belfirst zijn er 3 bedrijven met Taiwanees kapitaal in Brussel. Ze staan hier alle drie al langer dan 10 jaar geregistreerd. Het gaat om:
- FUBON ELLIPSE BELGIUM (geplaatst kapitaal: 15.872.052 €)
- HTC BELGIUM (geplaatst kapitaal: 0 euro)
- UNITED TAIWAN BANK (geplaatst kapitaal: 56.254.428 €)
Wat de investeringsstromen betreft, hebben we al minstens vijf jaar geen aanvraag meer ontvangen van potentiële Taiwanese investeerders.

Hub.brussels beschikt niet over een exact antwoord voor wat reizigers uit en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft. Hiervoor verwijs ik u graag naar de Minister-President bevoegd voor Toerisme en de onder hem ressorterende administratie visit.brussels.
Op nationale schaal, wat het aantal reizigers uit en naar Taiwan betreft, zijn er de statistieken van de “inbound travellers” en de “outbound travellers” van het Tourism Statistics Database of Taiwan Tourism Bureau:
è De inbound travellers tussen 2010 en 2020: het aantal Belgische inwoners die naar Taiwan reisden, komt neer op 62 493 personen, waarvan 20 138 voor toeristische doeleinden (de anderen om beroepsredenen, deelname aan beurzen, studies, enz.).
è Qua outbound travellers komt het aantal inwoners van Taiwan die tussen 2010 en 2020 naar België reisden neer op 3369 personen (niet mogelijk om persoonlijke van beroepsredenen te onderscheiden).