Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de halte Duivenschieting van tram 44 in Sint-Pieters-Woluwe

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 925)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De bereikbaarheid van de halte Duivenschieting van tram 44 roept vragen op. Er is namelijk geen voetgangersoversteekplaats om er te geraken, want de halte bevindt zich midden op de Tervurenlaan. Zou het niet interessant zijn eenzelfde systeem te bedenken als bij de halte "Oudergem-Woud", met een duidelijk afgebakende voetgangersoversteekplaats en een verkeerslichtsysteem op verzoek?

Een soortgelijke vraag werd reeds op 15 februari 2014 gesteld aan de toenmalige minister van openbare werken. Daaruit bleek dat het onmogelijk was een dergelijke installatie uit te voeren, gezien de omstandigheden die dat niet toelieten, maar dat de administratie de situatie opnieuw zou onderzoeken en dat andere pistes zouden worden verkend om de plaats in te richten. Hoe zit het daarmee? Bent u op de hoogte van deze dossiers? Zo ja, wat is er gepland? Zo niet, zou het dan mogelijk zijn deze pistes weer op gang te brengen om de veiligheid van de voetgangers op dit gebied te verbeteren?
 
 
Antwoord    De toegankelijkheid van deze tramhalte is nauw verbonden met het dossier van de herinrichting van dat stuk van de Tervurenlaan. Uit eerder onderzoek is namelijk al gebleken dat de elektriciteitsvoorziening voor verkeerslichten die nodig zijn bij een profiel met twee maal twee rijstroken er moeilijk ligt. Doordat er in de buurt geen andere lichten staan, ontbreekt de nodige elektriciteitsinfrastructuur om de lichten te voeden, en zou dit complex zijn.
Het voorstel dat op tafel lag voor een test van Brussel Mobiliteit en de Werkvennootschap met een wegprofiel met één rijstrook in beide richtingen bood hier dan ook een interessante oplossing. Mits goede zichtbaarheid en geen al te hoge snelheid van de aankomende voertuigen is oversteken van één rijstrook zonder verkeerslicht namelijk wel veilig te noemen. Die oplossing was ook waarschijnlijk een goede geweest voor de halte Verbrandendreef iets verder/eerder. Ik verwijs naar de discussie tijdens de Commissie Mobiliteit van 04-05-2021 over die voorgestelde test.