Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Beheer van de groene ruimten tijdens de versoepeling van de lockdown

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 812)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 12/08/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In antwoord op een van mijn vragen, tijdens de commissievergadering van 28 april, sprak u van versterking van de teams in de groene ruimten van het Gewest. Het massale bezoek aan de parken veroorzaakt immers een aanzienlijke hoeveelheid afval. U sprak van een versterking van 53 extra seizoenskrachten voor een periode van 6 maanden. Is die versterking te wijten aan de versoepeling van de lockdown of worden er elk jaar, wanneer het mooi weer wordt, extra personeelsleden ingezet? Zo ja, wat is het verschil in het aantal aanwervingen in vergelijking met een "normaal" jaar zonder versoepeling van de lockdown?

U had het ook over meer vuilnisbakken in de parken. Kunt u daar een exact cijfer over geven? Wat is de verdeling ervan in de verschillende groene ruimten van het Gewest? Over welke soorten vuilnisbakken gaat het (vaste of mobiele vuilnisbakken, grootte enz.)?
 
 
Antwoord    1)
Door de langere dagen en het mooie weer is het veel drukker in de parken dan in de winter. Daarom worden de teams al enkele jaren versterkt door de aanwerving van seizoenarbeiders, met contracten die geleidelijk zijn uitgebreid van 2 maanden (juli-augustus) tot 6 maanden (april-september). In 2020 waren ze met 25 en dit jaar met 53: 45 parkwachters en 8 personeelsleden voor de netheid. In deze toename was structureel voorzien en we mogen ons erop verheugen dat wij tijdens de afbouw van de lockdown over deze extra mankracht kunnen beschikken. Dit is een proefproject dat van jaar tot jaar moet worden herhaald.

2)
Het aantal vuilnisbakken dat momenteel in alle gewestelijke parken aanwezig is, bedraagt 1511. Er staan er het meest in het Jubelpark: 112. Er staan er, bijvoorbeeld, 79 in het Woluwepark, 60 in het Park van Laken, 55 in de Kruidtuin, 48 in het Elisabethpark... Het gaat om vaste vuilnisbakken, verankerd door middel van betonnen funderingen of cementankers. Er zijn ook ongeveer 30 mobiele vuilnisbakken beschikbaar voor tijdelijk gebruik, indien nodig.