Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gebruik van het recht van voorkoop door het BHG en de veralgemening van de voorkoopperimeter in het kader van het noodplan voor huisvesting.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 379)

 
Datum ontvangst: 25/05/2021 Datum publicatie: 05/07/2021 Referentie: B.I.V. 168 (20/21), Blz. 26
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/07/2021 Referentie: B.I.V. 168 (20/21), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 168 (20/21) 26
05/07/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 168 (20/21) 27
05/07/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 168 (20/21) 29