Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het recht op deconnectie in de gewestelijke overheidsdienst.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 26/05/2021 Datum publicatie: 05/07/2021 Referentie: B.I.V. 169 (20/21), Blz. 4
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/07/2021 Referentie: B.I.V. 169 (20/21), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 169 (20/21) 4
05/07/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 169 (20/21) 5
05/07/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 169 (20/21) 7