Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de selectie van gemeenten in het kader van het koolstofproject.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 404)

 
Datum ontvangst: 18/05/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In antwoord op een van mijn parlementaire vragen heeft de minister van Leefmilieu geantwoord dat de financiering van de projecten voor het programma Experimental Platform het resultaat is van een strenge selectie van projecten die werden ingediend in het kader van een door Innoviris gelanceerde projectoproep.

In het kader van het koolstofproject zou ik willen weten hoe en waarom de 4 gemeenten (Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe) werden geselecteerd? Wat waren de criteria om aan het project deel te nemen? Is er contact opgenomen met andere gemeenten? Welke informatie werd aan de gemeenten gegeven over deze projectoproep en hoe?
 
 
Antwoord    Wat betreft de selectieprocedure van dit project in het kader van de oproep Experimental Platforms, verwijs ik u naar het antwoord op de mondelinge vraag van de heer De Beuckelaer van 24 maart 2021.

Voor de volledige lijst van evaluatiecriteria en de volledige evaluatieprocedure en het tijdschema van de projectoproep verwijs ik u naar de website van Innoviris, waar het reglement van het
Experimental Platforms-programma te vinden is: https://innoviris.brussels/sites/default/files/documents/experimental_platforms_reglement_nl.pdf.

Het CARBONE-project werd geselecteerd na een projectoproep van Innoviris, die in twee specifieke, opeenvolgende calls verlopen is. De bottom-up aanpak is inherent aan elk onderzoeksproject dat in het kader van deze oproep werd ingediend: de consortia presenteren hun project, met een team van partners. De samenstelling van het consortium is een keuze en verantwoordelijkheid van het consortium zelf, waarin Innoviris niet intervenieert.

De selectieprocedure bestaat uit twee fases. Na deze eerste fase heeft Innoviris 7 platformen geselecteerd om een project op te zetten rond experimentele toepassingen, die kunnen bijdragen aan een duurzame transitie, waaronder CARBONE (2). Voor elk platform heeft Innoviris een webinar georganiseerd om kandidaat-partners, die aan een living lab van een van deze platformen wensen deel te nemen, te informeren (https://innoviris.brussels/nl/news/experimental-platforms-webinars). Innoviris kende ook een subsidie van 24.975 euro toe voor het opzetten van het CARBONE-project (full proposal), zodat de initiatiefnemers van het project contacten konden leggen met relevante partners en vooruitgang konden boeken inzake de noden omtrent de experimentele ontwikkeling. Ze hebben met name de living labs ingedeeld en de taken verdeeld volgens hun specificiteit.

De deadline voor het indienen van de volledige dossiers (
full proposals) was 14 augustus 2020. Na een ontvankelijkheidsanalyse werd de evaluatie gevoerd op basis van de analyse van de door de aanvragers ingediende documenten en een gesprek met de jury, samengesteld uit externe experts en wetenschappelijke raadgevers van Innoviris.

(2)De geselecteerde platformen voor het indienen van een Full Proposal waren:
·
Habile Kids: hulpmiddel voor kinderen en adolescenten om samen te werken
·
Smart Water: extensief systeem om de kwaliteit van water te monitoren
·
Carbone: valorisatie van groen afval afkomstig uit openbare plaatsen
·
Smart Charging Point: infrastructuur en gebruik van oplaadstations voor elektrische voertuigen
·
Zinne Experiments: verplaatsing van economische activiteiten d.m.v. alternatieve lokale ruilmiddelen
·
Be-Deep: prestaties en maatregelen van thermisch isolatiemateriaal in de bouwsector
·
Brusseau Bis: systeem voor het alternatief beheer van het regenwater
Zie: https://innoviris.brussels/nl/experimental-platforms