Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de reservering voor de technische keuring

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 944)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De crisis die we doormaken heeft onze werkgewoonten veranderd. Ook al heeft dit de zaken vaak ingewikkelder gemaakt, wij moeten toegeven dat het ons soms in staat heeft gesteld te evolueren en alternatieven op te zetten waaraan wij voordien niet hadden gedacht.

Op dit moment is het noodzakelijk een afspraak te maken voor de technische keuring. Het lijkt de chauffeurs eigenlijk heel goed uit te komen dat zij niet meer in de rij hoeven te staan zoals vroeger, zonder precies te weten hoelang.

Kunt u mij zeggen of het aantal technische keuringen dat op een dag wordt uitgevoerd hetzelfde is met het afsprakensysteem als toen er geen specifieke afspraken waren en de bestuurders aankwamen wanneer zij wilden? Vermindert dit nieuwe afsprakensysteem de rij auto's voor de ingang van de technische keuring en verhoogt het de snelheid waarmee gebruikers worden opgevangen? Wordt er aan gedacht om dit afsprakenstelsel in de toekomst te handhaven, ook als de epidemie achter de rug is?
 
 
Antwoord    Het is moeilijk een antwoord per dag te geven maar we kunnen het op maandbasis bekijken.

De situatie verschilt naargelang het soort voertuig en het centrum dat de autokeuring verricht:
Voor ACT:
· Over het geheel beschouwd is er een daling van het aantal ter keuring aangeboden voertuigen, met een meer uitgesproken daling vanaf april.
· Tijdens de periode van maart tot eind april vond er evenwel een personeelsopleiding plaats (8 personen en de lesgever). Dat betekent dat die personen niet in het station aanwezig zijn en er dus minder afspraken mogelijk zijn.
Voor SA:
· Het jaarbegin kende een stijging tot mei, toen er een lichte daling in het aantal afspraken was.
In optimale omstandigheden laat de capaciteit van het afsprakensysteem toe hetzelfde aantal afspraken per dag af te werken.
Er zijn geen wachtrijen meer voor de autokeuringscentra maar de afsprakenslots zijn niet 100% gevuld voor de volgende dag. De files voor de centra zijn duidelijk korter en de voertuigen komen dus sneller aan bod.
Het bestuur, dat regelmatige contacten heeft met beide centra en de andere gewesten, denkt na over het beste systeem voor de burger. Als de beste oplossing het werken op afspraak is, dan behouden we dit systeem. Als we vaststellen dat het systeem niet perfect is, passen we dit principe aan met het oog op een grotere doeltreffendheid.