Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Meer dan 1000 woningen in Molenbeek

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 642)

 
Datum ontvangst: 08/06/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    U hebt in de pers verklaard dat “er in Molenbeek tegen 2026 meer dan duizend woningen zullen worden gebouwd, waaronder 160 koopwoningen: we zetten in op sociale woningen, maar we willen er ook voor zorgen dat de Molenbekenaars eigenaar van hun woning kunnen worden.”(1)

Ik had graag meer toelichtingen gekregen over die meer dan 1000 woningen in Molenbeek.

Mijn vragen zijn als volgt:

- Hoeveel van de woningen zijn gepland in het GHP?
- Hoeveel woningen zijn gepland in de AW?
- Hoeveel woningen zijn gepland buiten het GHP en de AW?
- Hoeveel woningen worden door Citydev geproduceerd?
- Hoeveel woningen worden via de CLTB geproduceerd?
- Hoeveel woningen worden via de DWC’s geproduceerd?
- Hoeveel woningen worden via het Woningfonds geproduceerd?
- Hoeveel woningen worden door de SFAR geproduceerd?
- Hoeveel woningen worden door de BGHM geproduceerd?
- Hoeveel woningen zijn sleutel-op-de-deur?
- Om hoeveel sociale, middelgrote en bescheiden woningen gaat het?
- Welke woningen zijn huurwoningen en welke woningen zijn koopwoningen?

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/ilot-rural-72-logements-sociaux-inaugures-a-molenbeek-60af93277b50a61dfe2c5aee
 
 
Antwoord    De tabel in bijlage bevat alle informatie die u hebt gevraagd.

Niettemin willen we uw aandacht vestigen op het feit dat de cijfers in de tabel om verschillende redenen voortdurend veranderen:


1. De cijfers kunnen variëren als gevolg van de basisparameters die voor de berekening zijn gebruikt: bijvoorbeeld:


- De datum die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het aantal woningen - Type projecten afhankelijk van de fase van het proces waarin ze zich bevinden: projecten in aanbouw, in prospectie, in onderzoeksfase, opgeleverd,...


Dit is om te illustreren dat de vraag niet altijd identiek is, hetgeen de verschillende cijfers verklaart.2. De prognose van het aantal aangekochte gebouwde woningen kan ook variëren:


- het aantal kan dalen: bijvoorbeeld wegens een niet afgeleverde vergunning, een onvoorzien beroep dat omwonenden hebben aangetekend, wijzigingen die na een overlegcommissie aan het project moeten worden aangebracht, slecht weer waardoor de bouwplaats stilgelegd moet worden, enz.

- of het kan stijgen: als een bouwplaats sneller wordt voltooid en de voorlopige oplevering sneller plaatsvindt dan verwacht. Of naar aanleiding van een mededeling, een webinar, ... die de projectoproepen nieuw leven inblaast en leidt tot de indiening van verschillende projecten bij de BGHM, ...