Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de coëxistentie van de verschillende actoren die strijden tegen de voedselverspilling en de bestaansonzekerheid.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 342)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 186)

 
Datum ontvangst: 12/06/2021 Datum publicatie: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 12 (21/22), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 12 (21/22), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Uitgesteld
06/10/2021 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 12 (21/22) 5
06/10/2021 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 12 (21/22) 7
06/10/2021 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 12 (21/22) 9