Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dodelijke aanrijding tussen een stepgebruiker en een tram aan de halte Docks.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 951)

 
Datum ontvangst: 14/06/2021 Datum publicatie: 20/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het tragische ongeval dat het leven heeft gekost aan een persoon op een elektrische step die werd aangereden door een tram. Het ongeval vond plaats op 31 mei, rond 14.00 uur, op de Van Praetbrug, bij het winkelcentrum Docks.
Deze ongevallen zijn tragisch. Naast de dood van één persoon, traumatiseren ze families, een bestuurder, de getuigen en de reizigers...
De bevordering en het gebruik van individuele vervoermiddelen, met name fietsen of steps, moeten gepaard gaan met preventiecampagnes om dergelijke tragedies te voorkomen. Ook bepaalde infrastructuren moeten worden verbeterd/gemoderniseerd (geluidssignalen, lichtsignalen, enz.) om deze ongevallen te voorkomen.
Graag een antwoord op volgende vragen:
- Weet u meer over de precieze omstandigheden van deze tragedie?
- Welke maatregelen zullen worden genomen om dergelijke tragedies in de toekomst te voorkomen?
- Welke psychologische hulp heeft de MIVB geboden aan familieleden, MIVB-bestuurders, getuigen, enz. na deze uiterst gewelddadige en traumatische ongevallen?
 
 
Antwoord    Bij een dodelijk ongeval inspecteert de cel Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit de plek, en in het licht van de omstandigheden van het ongeval stelt de cel een verslag op na het ongeval dat vaak aanbevelingen bevat op het vlak van infrastructuur, sensibilisering of controle/sanctie.

Aangezien we nog niet alle gegevens ontvangen hebben van andere instanties, is het opstellen van het analyseverslag van het ongeval nog aan de gang. Het is dus nog te vroeg om conclusies te trekken of aanbevelingen te formuleren.

De MIVB voert regelmatig campagnes, samen met Brussel Mobiliteit, om de weggebruikers - automobilisten, voetgangers, fietsers, enz. - eraan te herinneren dat een tram niet stopt zoals een auto en dat de remafstand langer is.

Na elk ongeval met gewonden gaat de MIVB ook na of de infrastructuur in orde is en of de wegbeheerder moet worden verzocht aanpassingen uit te voeren.

De MIVB heeft voor haar personeel een procedure voor slachtofferhulp opgezet.

Als een werknemer het slachtoffer wordt van een ernstig incident in de stedelijke omgeving of rechtstreeks op een van onze sites, wordt een directe collega uit dezelfde werkomgeving naar de plaats van het incident gestuurd om de werknemer bij te staan, te ondersteunen en op te volgen tot hij of zij beter is.

Hij begeleidt de werknemer bij de verschillende stappen (terugkeer naar het depot, politiekantoor, bezoek aan het ziekenhuis, enz) en verzekert dat de primaire behoeften voldaan zijn.

Hij zal dan, indien nodig, de sociaal assistent inlichten. De sociaal assistent handelt op verzoek van de werknemer (maar treedt systematisch op in geval van ernstige incidenten of een opeenvolging van gebeurtenissen). Hij begeleidt de werknemer en verwijst hem zo nodig naar externe hulp.

Het doel van deze procedure is de opvang en ondersteuning van slachtoffers te versterken en te verbeteren en hun herstel en hervatting van hun "normale" activiteiten (professioneel, familiaal, sociaal) te bevorderen.

De procedure is dezelfde voor collega's die het slachtoffer zijn van een incident/ongeval.