Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van de compensatiepremie van 2000 euro en de eenmalige premie van 4000 euro

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 419)

 
Datum ontvangst: 16/06/2021 Datum publicatie: 27/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In april 2020 heeft de Brusselse regering een reeks sociale en economische noodmaatregelen genomen voor de sectoren die het zwaarst getroffen waren door de COVID-19-crisis en de daaropvolgende lockdown met de verplichting om te sluiten. Tot deze maatregelen behoorden een eenmalige premie van 4000 euro en een compensatiepremie van 2000 euro voor ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 VTE’s).

Het totale budget voor deze maatregelen bedroeg 110 miljoen euro. In de commissie van 21 september 2020 hebt u de balans opgemaakt van de compensatiepremie en de eenmalige premie. Maar, tenzij ik mij vergis, hebt u de begrotingsbalans van deze steun niet voorgelegd.

Bijgevolg zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Wat de eenmalige premie van 4000 euro betreft,
- Wat was het vastgelegde budget?
- Wat was het vereffende budget?

Wat de compensatiepremie van 2000 euro betreft,
- Wat was het vastgelegde budget?
- Wat was het vereffende budget?

Tenslotte, dit werd niet gespecificeerd, maar hoeveel aanvragers waren vrouwen en hoeveel mannen?
 
 
Antwoord   

De begrotingsbalans ziet er als volgt uit:

 

Vastgelegd budget

Uitbetaald budget

Eenmalige premie van 4.000 € 

96.000.000 € (buffer inbegrepen)

89.956.000 €

Compenserende premie van 2.000 €

102.000.000 € (buffer inbegrepen)

34.658.000 €

.

De gegevens voor de toekenning van de premie werden uitsluitend ingezameld met het oog op de identificatie van de onderneming, zonder uitdrukkelijke vraag aan de begunstigden om het geslacht van houder van de bankrekening te identificeren.