Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de laatste herziening van de premies voor steun aan de taxi- en autoverhuursector met chauffeur (CDD).

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 632)

 
Datum ontvangst: 16/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We willen graag de volgende vragen stellen:

Op 2 september 2020 heeft de regering een eerste beoordeling gepresenteerd van de aanspraken op de bonus van 3000 euro van april 2020. Tenzij ik mij vergis, zijn de bedragen voor deze eerste bonus tot op heden echter niet bekend.

 • Wat de begroting voor de eerste premie betreft, voor welk bedrag zijn betalingsverplichtingen aangegaan en voor welk bedrag zijn betalingen verricht?

Wat betreft de tweede bonus van 3000 euro in december 2020 en de derde bonus in mei 2021,

 • Wat waren de vastgelegde bedragen voor elk van de premies? Wat waren de geliquideerde bedragen voor elk van hen?

 • Hoeveel aanvragen werden voor elk van de premies ingediend?

 • Hoeveel sollicitanten waren vrouwen en hoeveel mannen?

 • Hoeveel marktdeelnemers werden geweigerd voor elke premie? Wat waren de redenen?

Voor elk van de bonussen (december 2020 en mei 2021),

 • Hoeveel aanvragen waren er voor premies voor alleenstaande ondernemers (0 VTE)? Hoeveel aanvragen waren er voor bedrijven tussen 1 en 4 VTE? Hoeveel aanvragen waren er voor bedrijven met meer dan 5 VTE's?

 • Hoe zijn de vastgelegde bedragen verdeeld over de belangrijkste taxi-eenheden en de belangrijkste LVC-eenheden?

Tot slot kunnen taxi- en LVC-ondernemers die onder NACE-code 49.320 zijn geregistreerd, ook in aanmerking komen voor de Tetra+-premie als zij in mei 2021 geen aanvraag voor de derde premie van 3000 euro hebben ingediend. Met betrekking tot deze variabele premie, tot op heden,

 • Wat was het vastgelegde bedrag? Wat was het geliquideerde bedrag?

 • Hoeveel aanvragen zijn er voor Tetra+ ingediend?

 • Hoeveel exploitanten werden geweigerd? Wat waren de redenen?

 • Hoe is de Tetra+ premie verdeeld naar bedrijfsgrootte? Met andere woorden, hoeveel aanvragen waren er voor alleenstaande ondernemers (0 VTE)? Hoeveel aanvragen waren er voor 1 tot 4 VTE's? Hoeveel aanvragen waren er voor bedrijven van 5+ FTE?

 • Hoe zijn de vastgelegde bedragen verdeeld over de belangrijkste taxi-eenheden en de belangrijkste LVC-eenheden?

 
 
Antwoord    Mevrouw de volksvertegenwoordiger,
Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:
Voor de eerste premie bedraagt het vastgelegde en vereffende bedrag € 4.500.000.

Voor de tweede premie werd € 5.061.000 uitgetrokken. Een deel hiervan werd vastgelegd via een gewoon visum en de rest via gelijktijdige vastleggingen, omdat het om twee begrotingsjaren gaat. In totaal werd € 4.572.000 vereffend.

Voor de derde premie was in € 5.178.000 voorzien. Het zal om gelijktijdige vastleggingen gaan. Tot op heden zijn de vereffeningen ingepland, maar nog niet uitgevoerd.

Voor de eerste premie werden 1.780 aanvragen ingediend via Irisbox en werden 1.500 premies uitbetaald.

Voor de tweede premie werden 2.811 aanvragen ingediend via e-mail en via het Irisbox-systeem. Daarvan waren 1.524 aanvragen ontvankelijk.

De aanvragen voor de derde premie kunnen nog tot en met 14 augustus 2021 worden ingediend. Tot 12 juli 2021 waren er 607 aanvragen ingediend via het Irisbox-systeem. Daarvan zijn er 438 aanvaard en in behandeling voor betaling en werden er 128 geweigerd (8 niet ingediend via Irisbox, 41 dubbels, 68 begunstigden van de Tetra +-premie, 11 wegens niet-naleving van de regelgeving).

We hebben geen statistieken over dit onderwerp.

Voor de eerste premie hebben we 273 aanvragen geweigerd die dubbel waren ingediend. We hebben ook 7 aanvragen geweigerd van ondernemingen die geen Brusselse vergunning hadden voor het uitbaten van een taxi- of limousinedienst.

Voor de tweede premie hebben we 161 aanvragen geweigerd die dubbel waren ingediend. We hebben ook 44 aanvragen geweigerd van ondernemingen die geen Brusselse vergunning hadden voor het uitbaten van een taxi- of limousinedienst.

Voor de derde premie kunnen we nog geen definitieve statistieken bezorgen, omdat de aanvraagtermijn voor de premie nog loopt.

We zijn niet in staat deze verdeling op te maken.