Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn over honden- en kattenbars.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 371)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/10/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 13 (21/22) 1
06/10/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 13 (21/22) 2