Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aankondiging van de oprichting van de nieuwe dienst Burgerparticipatie.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 407)
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 364)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 375)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 12/07/2021 Referentie: B.I.V. 175 (20/21), Blz. 11
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/07/2021 Referentie: B.I.V. 175 (20/21), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/07/2021 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 175 (20/21) 11
12/07/2021 Toegevoegde mondelinge vraag Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 175 (20/21) 11
12/07/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 175 (20/21) 14
12/07/2021 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 175 (20/21) 17