Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de koolstofvoetafdruk van "trambussen".

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 968)

 
Datum ontvangst: 24/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Met het oog op de ontwikkeling van trambussen in België en in het Brussels Gewest, hebben verscheidene vragen in de commissie reeds een beter inzicht gegeven in deze nieuwe vervoerswijze.

Ik vraag me echter af wat de koolstofvoetafdruk is, vooral in vergelijking met een tram en een traditionele bus. Volgens sommige studies is de koolstofvoetafdruk van trams 30% tot 50% lager dan die van bussen met een hoog dienstverleningsniveau, zoals trambussen.

Bevestigt u deze informatie over de koolstofvoetafdruk van trambussen in vergelijking met trams? Bestaan er vergelijkende studies over de koolstofvoetafdruk (van bouw tot uitbating en onderhoud) van dit vervoerstype trambus? Kunt u mij de referenties daarvan bezorgen?

Compenseert het hybride model van de trambussen hun koolstofvoetafdruk voldoende om te kunnen concurreren met de lage uitstoot van trams?

 

 

 

 

 

 

 

DéFI-fractie van het Brussels Parlement - 1005 Brussel

Tel: 02.549.66.30 - Fax: 02.549.65.84 - E-mail :rzauwen@defi.eu

 

 
 
Antwoord    Bij eenzelfde vervoerscapaciteit is het verbruik van een tram lager dan dat van een bus, zelfs een elektrische. Dit is te danken aan de lagere wrijvingsweerstand (spoor in plaats van band) en het feit dat de elektriciteit continu wordt geleverd in plaats van opgeslagen in batterijen in de bus.
Uit een studie die Carbone 4 in 2016 voor de FNAUT (Fédération nationale des Associations d'Usagers des Transports en France) heeft uitgevoerd, blijkt dat de milieubalans over 30 jaar in het voordeel van de tram uitvalt.
Momenteel heeft de MIVB ervoor gekozen te blijven investeren in trams en gelede bussen in plaats van in dubbelgelede bussen, gezien de verschillende hindernissen die de exploitatie van deze laatste met zich meebrengt: verlenging van de eindstations, moeilijkheden bij omleidingen, enz. De MIVB is ook van plan haar busvloot de komende jaren verder te elektrificeren om haar koolstofvoetafdruk tot een minimum te beperken. Het spreekt vanzelf dat de MIVB, indien zij beslist om in de toekomst in dubbelgelede bussen te investeren, erop zal toezien dat de milieu-effecten worden geanalyseerd.