Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stalling van gedeelde bakfietsen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 969)

 
Datum ontvangst: 24/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Tijdens de commissie mobiliteit van 8 juni 2021, die gewijd was aan de micromobiliteit, hebben de verschillende sprekers een aantal vragen geformuleerd. Ik wil meer bepaald terugkomen op de kwestie van de gedeelde bakfietsen. Een van de aanwezige bedrijven wees op de complexiteit en de moeilijkheid om geschikte stallingen voor deze fietsen te vinden in het Brussels Gewest. Temeer daar het benadrukte dat "free floating" geen optie is voor deze fietsen. Ze nemen te veel plaats in op de openbare weg en dreigen te veel kosten te veroorzaken wat betreft schade en vandalisme. Het is dan ook van essentieel belang te voorzien in adequate parkeervoorzieningen om dit "Cargo bike"-project te ondersteunen. Tevens werd vermeld dat de lancering van gedeelde elektrische bakfietsen voor dit bedrijf gepland was voor de herfst van 2021.

Met het oog op deze informatie, zijn er in het Brussels Gewest vandaag de dag stallingen voor gedeelde bakfietsen? Zijn er meer specifieke uitwisselingen geweest met actoren van gedeelde mobiliteit hieromtrent? Zo ja, wat is het resultaat daarvan? Wat zijn de belemmeringen voor de invoering van dit type stalling voor deze gedeelde bakfietsen?

 

 

 

 

 
 
Antwoord    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in 2020 door het initiatief Urban Innovative Actions geselecteerd voor het project “Cairgo Bike”. Dit project heeft een looptijd van drie jaar en brengt tien Brusselse partners, waaronder parking.brussels en Cambio, samen onder de coördinatie van Brussel Mobiliteit.
Het doel van dit project is de luchtkwaliteit verbeteren door de bakfiets tot een geloofwaardig alternatief voor de auto en de bestelwagen te maken. Tot de acties van dit project behoren onder meer de ontwikkeling van speciale parkeerplaatsen voor bakfietsen door parking.brussels en BePark en de introductie van deelbakfietsen door Cambio.
Cambio werkt samen met parking.brussels en BePark om locaties voor het plaatsen van bakfietsen te identificeren. Deze drie actoren worden geconfronteerd met dezelfde moeilijkheid, namelijk het vinden van beschikbare ruimtes, in gebieden met potentieel, waar het mogelijk is de nodige infrastructuur te installeren voor het beheer van de toegang en eventueel voor het opladen van de batterijen. Ondanks deze moeilijkheden zijn de eerste parkeerplaatsen al beschikbaar voor verhuur en heeft Cambio voldoende vooruitgang geboekt om in het najaar zonder vertraging van start te kunnen gaan.
Daarnaast is er onlangs nog een andere operator van deelbakfietsen in Brussel gestart dankzij de steun van Be Circular en Brussel Mobiliteit. Monkey Donkey heeft gekozen voor een andere methode om de locaties te beheren door zijn bakfietsen in handelszaken onder te brengen. Het zijn dus de handelszaken die de fietsen ’s nachts weer binnenbrengen en de sleutels van de fietsen afgeven.