Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de termijnen voor het rijbewijs .

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 970)

 
Datum ontvangst: 24/06/2021 Datum publicatie: 09/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/08/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Naar aanleiding van talrijke getuigenissen heb ik vragen over de termijnen wat betreft de procedure voor het verkrijgen van een rijbewijs. Het lijkt erop dat de lockdown en de gezondheidsmaatregelen de agenda's van de examencentra en rijscholen sterk hebben vertraagd. Sommigen spreken van termijnen van verschillende maanden om een afspraak te krijgen en wij horen dat sommige burgers zelfs proberen hun rijbewijs in een ander Gewest te halen in de hoop sneller een afspraak te krijgen. Er zij op gewezen dat het bezit van een rijbewijs vaak een noodzakelijke voorwaarde is voor de toegang tot bepaalde jobs.

Bent u op de hoogte van getuigenissen die deze situatie bevestigen?

  • Hoelang duurde het vóór de covidcrisis om een afspraak te krijgen voor een rijbewijs? Hoe is de situatie vandaag?

  • Zijn er specifieke maatregelen om de door de gezondheidscrisis veroorzaakte achterstand in te halen?

 

 

 
 
Antwoord    Ja, we zijn op de hoogte van die situatie. Ze is gelijkaardig in beide andere gewesten, maar iets minder uitgesproken. De burgers mogen hun examen in het gewest van hun keuze afleggen. We hebben al vastgesteld dat Vlamingen of Walen naar Brussel komen om er hun examen af te leggen. Iedereen zoekt de snelst beschikbare plaats.


Vóór de COVID-crisis was er bijna geen wachttijd voor het theoretische examen en de risicoperceptietest. De wachttijd bedraagt momenteel iets minder dan een maand.

Wat de proef op de openbare weg betreft: de wachttijd was 4 weken vóór COVID, en is nu opgelopen tot 8 weken.

We stellen helaas vast dat de planning op langere termijn openstellen leidt tot afmeldingen en personen die zich niet op hun afspraak melden.


Voor het theoretische examen en de risicoperceptietest hopen we redelijk gauw weer bijna nulwachttijden te hebben. We hebben de capaciteit van de lokalen van de examencentra kunnen opvoeren door ons sectorprotocol aan te passen, gezien de versoepelingen waartoe de federale regering besliste in de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

Voor de proef op de openbare weg daarentegen werken de examencentra en de examinator op maximale capaciteit. Helaas is het aantal aanvragen in het Brussels Gewest hoger dan de capaciteit van onze beide examencentra. Het aantal examinatoren is beperkt en we hebben er geen op reserve.

Daarom heeft de federale overheid voor de derde keer beslist de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen te verlengen en zullen wij ook de geldigheid van de vereiste documenten om tot de rijexamens toegelaten te worden verlengen.