Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het onderzoek van de minister van Binnenlandse Zaken naar de herziening van de 24-uurs oproepregeling voor brandweerlieden.

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 308)

 
Datum ontvangst: 12/07/2021 Datum publicatie: 07/12/2021 Referentie: B.I.V. 40 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/12/2021 Referentie: B.I.V. 40 (21/22), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2021 Uitgesteld
07/12/2021 Ontwikkeling Hicham Talhi B.I.V. 40 (21/22) 1
07/12/2021 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 40 (21/22) 2
07/12/2021 Repliek Hicham Talhi B.I.V. 40 (21/22) 3