Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het hittegolfplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 416)
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 365)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 309)

 
Datum ontvangst: 12/07/2021 Datum publicatie: 13/09/2021 Referentie: B.I.V. 182 (20/21), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/09/2021 Referentie: B.I.V. 182 (20/21), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 182 (20/21) 6
13/09/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 182 (20/21) 7
13/09/2021 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 182 (20/21) 9