Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het overzicht van de premie voor de "niet-essentiële" sectoren

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 431)

 
Datum ontvangst: 01/07/2021 Datum publicatie: 20/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 18 december 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een premie van maximaal 5.000 euro beschikbaar gesteld voor handelszaken en "niet-essentiële" sectoren die hun deuren hebben moeten sluiten als gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober, voor een totaal budget van bijna 78 miljoen euro. Deze premie werd beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid.

In de Commissie economische zaken van 10 maart 2021 gaf u ons een eerste overzicht van deze premie, die in twee fasen werd uitgekeerd (1e fase, van 28 januari tot 18 februari 2021: 1 500 euro voor contactberoepen, recreatieve activiteiten en rijscholen; en 2de fase, van 25 februari tot 25 maart 2021). Vandaag is deze premie afgesloten en wij zouden graag de uitkomst weten.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Hoeveel van de 19.500 bedrijven in het Brusselse Gewest die voor deze steun in aanmerking komen, hebben in totaal een aanvraag ingediend?

  • Hoeveel mannelijke en hoeveel vrouwelijke aanvragers zijn er?

  • Hoeveel aanvragen waren er, per NACE-codecategorie, voor premies voor alleenstaande ondernemers (0 VTE)? Hoeveel aanvragen waren er voor bedrijven tussen 1 en 4 VTE? Hoeveel aanvragen waren er voor bedrijven met 5 tot 9 VTE's? Hoeveel aanvragen waren er voor bedrijven met meer dan 10 VTE's?

  • Hoeveel bonussen zijn er tot dusver toegekend: welk bedrag voor elke betrokken NACE-code en welk gemiddeld bedrag per categorie?

  • Hoeveel weigeringen zijn er tot nu toe geweest? Wat waren de redenen voor de weigeringen (in percentage per reden per NACE-codecategorie)? Meer in het bijzonder, hoeveel weigeringen zijn gebaseerd op de omzetdrempel van 25 000 euro in 2019?

Ook de "contactberoepen", zoals recreatieactiviteiten en rijscholen, konden een voorschot van 1.500 euro krijgen.

  • Hoeveel zelfstandigen en ondernemingen binnen deze categorieën die we zojuist hebben opgesomd, hebben van de bonus kunnen profiteren? Kunt u de verdeling van de bonus uitsplitsen naar NACE-codecategorie, naar aantal VTE's en ten slotte naar gemiddeld bedrag?

  • Hoeveel weigeringen waren er en op welke gronden?

  • Wat is het budget voor deze bonus?

 
 
Antwoord   

Het aantal ingediende premieaanvragen, het aantal begunstigden en het aantal weigeringen is weergegeven in de volgende tabel:

Aantal bedrijven / vestigingseenheden in het BHG (max. 5) (#)

EU

Aanvragen

9.085

10.259

Begunstigden

6.743

7.685

Weigering

3.037

3.320

 

Het totale vereffende bedrag voor deze premie is 23.706.300 euro: 4.294.500 euro voor fase 1 en 19.411.800 euro voor fase 2.

 

De verdeling van de premieaanvragen per NACEBEL 2008-afdeling en grootteklasse is als volgt:

Bedrijven waarvan de aanvragen uitgaan: per NACEBEL 2008-afdeling en grootteklasse - RSZ 2019 (%)

0 tot 4 VTE’s

5 tot 9 VTE’s

Meer dan 10 VTE’s

G – Groot- en detailhandel

96%

2%

3%

H – Vervoer en opslag

99%

1%

0.2%

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

93%

5%

3%

J – Informatie en communicatie

92%

3%

5%

L – Exploitatie van en handel in onroerend goed

97%

2%

1%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

100%

0%

0.4%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

97%

1%

1%

P – Onderwijs

95%

5%

1%

R – Kunst, amusement en recreatie

98%

1%

2%

S – Overige diensten

99%

1%

0.3%

 

De verdeling van de vereffende bedragen per NACEBEL 2008-afdeling (%) is als volgt:

Per NACEBEL 2008-afdeling (%)

Gemiddeld bedrag per premie (€)

G – Groot- en detailhandel

31%

3.078

H – Vervoer en opslag

3%

3.442

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

7%

3.791

J – Informatie en communicatie

0.3%

2.843

L – Exploitatie van en handel in onroerend goed

3%

3.286

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

2%

2.778

N – Administratieve en ondersteunende diensten

12%

3.202

P – Onderwijs

1%

3.051

R – Kunst, amusement en recreatie

12%

3.081

S – Overige diensten

29%

2.861

 

De procentuele verdeling van de weigeringsgronden per reden en per NACE-codecategorie is als volgt:

Geweigerde bedrijven: Weigeringsgronden per NACEBEL 2008-afdeling (%)

Geen voldoende daling van het omzetcijfer

Omzetcijfer 2019 volstond niet

Heeft het stelsel van btw-vrijstelling genoten

Heeft de taxipremie gekregen

Geen vaste kosten

Andere

G – Groot- en detailhandel

40%

33%

16%

5%

4%

2%

H – Vervoer en opslag

5%

17%

3%

71%

2%

2%

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

30%

47%

8%

1%

7%

7%

J – Informatie en communicatie

36%

45%

9%

0%

9%

1%

L – Exploitatie van en handel in onroerend goed

53%

39%

5%

0%

2%

1%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

37%

38%

18%

1%

2%

4%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

34%

42%

17%

3%

2%

2%

P – Onderwijs

12%

48%

24%

4%

8%

4%

R – Kunst, amusement en recreatie

26%

48%

17%

1%

1%

7%

S – Overige diensten

13%

46%

34%

1%

3%

3%

 

Wat betreft de eerste fase van deze premie, die bestemd is voor contactberoepen, recreatieve activiteiten en rijscholen:

Er hebben 2.880 ondernemingen gebruikgemaakt van de premie ‘contactberoepen’: 57% rechtpersonen en 43% natuurlijke personen. De verdeling per grootteklasse – RSZ 2019 (%) is als volgt:

0 tot 4 VTE’s

98%

5 tot 9 VTE’s

1%

Meer dan 10 VTE’s

1%

 

De verdeling per NACEBEL 2008-subklasse is als volgt:

85531 – Autorijscholen

3%

91041 – Botanische tuinen en dierentuinen

0%

92000 – Loterijen en kansspelen

4%

93130 – Fitnesscentra

3%

93212 – Exploitatie van pret- en themaparken

0.1%

93291 – Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

0.1%

93292 – Exploitatie van recreatiedomeinen

1%

93299 – Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

11%

96021 – Haarverzorging

36%

96022 – Schoonheidsverzorging

24%

96040 – Sauna's, solaria, baden enz.

13%

96092 – Plaatsen van tatouages en piercings

2%