Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het overzicht van de Tetra- en Tetra+-premies

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 432)

 
Datum ontvangst: 01/07/2021 Datum publicatie: 17/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de Brusselse gewestregering in 2021 twee premies uitgetrokken, beheerd door Brussels Economie Tewerkstelling, om de door de crisis getroffen ondernemingen en bedrijven uit de discotheek-, restaurant- en cafésector en hun belangrijkste toeleveranciers, de evenementenindustrie, cultuur, toerisme en sport te helpen

Ten eerste varieerde de "Tetra"-premie (19 april tot en met 19 mei 2021) naar gelang van het aantal VTE's en het percentage van het omzetverlies van de onderneming (ten minste 40% omzetverlies tussen kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 4 van 2019).

Ten tweede de "Tetra+"-bonus (2 tot en met 30 juni 2021), waarvoor een herziene drempel voor het omzetverliespercentage geldt (van 25% tot 39,99% verlies over de referentieperiode). De premie is ook uitgebreid tot de taxisector.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Wat de "Tetra"-premie betreft, heeft u op 9 juni 2021 in de commissie een eerste overzicht gepresenteerd. Bij die gelegenheid hebt u ons gezegd dat u een evaluatie van de twee Tetra-premies zou voorleggen. Kan ik, naast de verstrekte informatie, de volgende gegevens krijgen?

 • Wat was het vrijgegeven bedrag voor elke betrokken Nace-code?

 • Per Nace-code, hoeveel premies werden toegekend voor alleenstaande ondernemers (0 VTE), voor bedrijven met 1 tot 4 VTE, voor bedrijven met 5 tot 9 VTE, en voor bedrijven met meer dan 10 VTE?

 • Wat was het totale vastgelegde budget? Wat was de geliquideerde begroting?

 • Hoeveel van de begunstigden waren vrouwen? Hoeveel sollicitanten waren mannen?

Wat de "Tetra+"-premie betreft, heeft de regering met name het criterium betreffende het percentage van het omzetverlies herzien, zodat ondernemingen die de eerste "Tetra" niet konden krijgen, opnieuw een aanvraag kunnen indienen.

 • Hoeveel aanvragen waren er op 30 juni ingediend? Hoeveel subsidies zijn er verstrekt?

 • Hoeveel zelfstandigen en ondernemingen hebben een aanvraag ingediend of opnieuw ingediend per NACE-codecategorie? Hoeveel van de laatstgenoemden hebben de premie per NACE-codecategorie ontvangen?

 • Hoeveel weigeringen zijn er tot nu toe geweest? Wat waren de redenen voor deze weigeringen (in procenten per reden per NACE-codecategorie)? In het bijzonder, hoeveel weigeringen zijn gebaseerd op het percentage van de omzet?

 • Uitgesplitst naar NACE-code, hoeveel toekenningen waren er voor alleenstaande ondernemers (0 VTE), voor ondernemingen tussen 1 en 4 VTE, tussen 5 en 9 VTE, boven 10 VTE?

 • Hoeveel "pakketten" zijn er per NACE-codecategorie afgegeven?

 • Hoeveel starters heeft de Tetra+ premium bereikt in vergelijking met Tetra?

 • Hoeveel nieuwe mannelijke sollicitanten en hoeveel nieuwe vrouwelijke sollicitanten waren er?

 • Wat was het vrijgegeven bedrag voor elke betrokken NACE-code?

 • Wat was de vastgelegde begroting en wat is de geliquideerde begroting per 30 juni voor deze Tetra+-premie?

 
 
Antwoord   

Op 01/09/2021 bedroeg het totale vereffende bedrag voor de Tetrapremie 69.673.202 euro. Dat bedrag werd per NACEBEL 2008-afdeling als volgt verdeeld:

 

Verdeling van het totaalbedrag per NACEBEL 2008-afdeling (%)

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

65%

H – Vervoer en opslag

12%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

9%

R – Kunst, amusement en recreatie

7%

G – Groot- en detailhandel

3%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

1%

C – Industrie

1%

J – Informatie en communicatie

1%

S – Overige diensten

0.4%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

De begunstigden van de Tetrapremie zijn als volgt verdeeld:

 

Aantal begunstigden (#)

6.828

Per grootteklasse – sociale balans 2019 (%)

100%

0 tot 4 VTE’s

88%

5 tot 9 VTE’s

6%

Meer dan 10 VTE’s

6%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Aantal begunstigden per NACEBEL 2008-afdeling en grootteklasse - sociale balans 2019 (%)

0 tot 4 VTE's

5 tot 9 VTE's

Meer dan 10 VTE's

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

86%

8%

7%

H – Vervoer en opslag

95%

2%

3%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

90%

4%

5%

R – Kunst, amusement en recreatie

91%

4%

5%

G – Groot- en detailhandel

79%

11%

10%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

96%

3%

1%

C – Industrie

76%

13%

11%

J – Informatie en communicatie

89%

2%

9%

S – Overige diensten

62%

12%

27%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

De cijfers voor de Tetra+-premie zijn als volgt:

 

Aantal bedrijven (#)

Aanvragen

5.146

Begunstigden

3.869

Werkelijke begunstigden (> 0 euro)

Bedrijven die een premie van meer dan 0 euro hebben gekregen. Bepaalde bedrijven die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de Tetra +-premie hebben het toegelaten maximumbedrag immers al gekregen via de Tetra-premie.

1.882

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Aantal aanvragende bedrijven per type (#)

Rechtspersoon

4.441

Natuurlijk persoon

705

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Aanvragende bedrijven per NACEBEL 2008-afdeling en type (%)

Rechtspersoon

Natuurlijk persoon

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

91%

9%

H – Vervoer en opslag

85%

15%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

83%

17%

R – Kunst, amusement en recreatie

77%

23%

G – Groot- en detailhandel

90%

10%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

59%

41%

C – Industrie

87%

13%

J – Informatie en communicatie

88%

12%

S – Overige diensten

100%

0%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Werkelijke begunstigden (> 0 euro) per type (#)

Rechtspersoon

1.669

Natuurlijk persoon

213

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Werkelijke begunstigden (> 0 euro) per NACEBEL 2008-afdeling en type (%)

Rechtspersoon

Natuurlijk persoon

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

92%

8%

H – Vervoer en opslag

89%

11%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

83%

17%

R – Kunst, amusement en recreatie

78%

22%

G – Groot- en detailhandel

88%

12%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

63%

37%

C – Industrie

88%

12%

J – Informatie en communicatie

75%

25%

S – Overige diensten

100%

0%

Bron : BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Het aantal weigeringen voor de Tetra+-premie bedraagt 1.278 ondernemingen. De weigeringsgronden zijn de volgende:

 

Weigeringsgronden (%)

Tetra +

Geen daling van het omzetcijfer met minstens 25%

46%

Omzetcijfer 2019 volstond niet

39%

Leeft zijn verplichtingen inzake de publicatie van jaarrekeningen niet na

5%

Andere

10%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Weigeringsgronden per NACEBEL 2008-afdeling (%)

Andere

Omzetcijfer 2019 volstond niet

Geen daling van het omzetcijfer met minstens 25%

Leeft zijn verplichtingen inzake de publicatie van jaarrekeningen niet na

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

6%

38%

52%

4%

H – Vervoer en opslag

7%

49%

33%

11%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

18%

37%

41%

4%

R – Kunst, amusement en recreatie

25%

32%

41%

2%

G – Groot- en detailhandel

6%

31%

63%

0%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

14%

35%

49%

2%

C – Industrie

4%

15%

81%

0%

J – Informatie en communicatie

6%

31%

63%

0%

S – Overige diensten

25%

25%

0%

50%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Per NACE-code zijn de percentages van de toekenningen van de Tetra+-premie in functie van de bedrijfsgrootte als volgt:

 

Werkelijke begunstigden (> 0 euro) per NACEBEL 2008-afdeling en grootteklasse - sociale balans 2019 (%)

0 tot 4 VTE's

5 tot 9 VTE's

Meer dan 10 VTE's

I – Verschaffen van accommodatie en maaltijden

87%

8%

5%

H – Vervoer en opslag

96%

2%

3%

N – Administratieve en ondersteunende diensten

91%

2%

7%

R – Kunst, amusement en recreatie

92%

4%

4%

G – Groot- en detailhandel

76%

14%

10%

M – Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

95%

5%

0%

C – Industrie

76%

9%

15%

J – Informatie en communicatie

100%

0%

0%

S – Overige diensten

60%

10%

30%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

De verdeling tussen starters die de Tetra- en Tetra+-premie ontvingen, is als volgt:

 

Werkelijke begunstigden (> 0 euro) per bestaansjaren (%)

Tetra

Tetra+

Totaal

Minder dan twee jaar ("starters")

17%

10%

15%

Vanaf twee tot minder dan vijf jaar

20%

30%

23%

Vanaf vijf jaar en langer

63%

60%

62%

Bron: BEDSy (BEE), gegevens van 01/09/2021.

 

Op 01/09/2021 bedroeg het totale vereffende bedrag voor de Tetra+-premie 18.057.487 euro.