Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het overzicht van de premie voor de sectoren evenementen, uitgaansleven, toerisme en cultuur

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 433)

 
Datum ontvangst: 01/07/2021 Datum publicatie: 20/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 17 september 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om specifieke steun te verlenen aan bedrijven uit de sectoren evenementen, uitgaansleven, toerisme en cultuur door een premie in te stellen, gaande van 3.000 tot 9.000 euro, voor een budget van 30 miljoen euro.

Om deze premie te verkrijgen, moesten de betrokken sectoren voldoen aan de voorwaarde dat het omzetverlies ten minste 60% moest bedragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 4 november en 4 december 2020.

In de commissievergadering van 13 januari 2021 hebt u een sectorale visie op de verdeling van de premie gegeven. U verklaarde dat 3228 bedrijven de premie hadden aangevraagd.

Naar aanleiding van dit punt zou ik u de volgende aanvullende vragen willen stellen:

 • Hoeveel premies werden geweigerd, in percentages per NACE-code, voor zelfstandigen (natuurlijke personen) en voor rechtspersonen (vennootschappen of verenigingen)?

 • Hoeveel premies werden toegekend, per NACE-codecategorie, voor eenmanszaken (0 VTE's), voor bedrijven met 1 tot 4 VTE's, voor bedrijven met 5 tot 9 VTE's en meer dan 10 VTE's? Voor welke gemiddelde bedragen in verhouding tot deze classificatie?

 • Wat waren de redenen voor de weigering?

 • Hoeveel aanvragers waren vrouwen en hoeveel mannen?

 • U zei ook dat Brussel Economie en Werkgelegenheid geen gegevens had over de verliezen in de sectoren waarop de premie betrekking heeft. Heeft BEW sinds januari 2021 een mening over dit aspect van de vraag? Zo ja, kunt u deze dan presenteren als een percentage per sector?

 • Wat is de vereffende begroting voor de “evenementenpremie”?

 
 
Antwoord   

De Eventpremie voor de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector was beschikbaar van 4 november 2021 tot 4 december 2021.

 

Er zijn 41 weigeringen betekend: 39 daarvan hadden betrekking op rechtspersonen en 2 op natuurlijke personen. De procentuele verdeling naar NACEBEL 2008-code en type onderneming is als volgt:

 

Ondernemingen: weigering per NACEBEL 2008-afdeling en type (%)

Rechtspersoon

Natuurlijke persoon

H - Vervoer en opslag

100 %

0 %

I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden

100 %

0 %

J - Informatie en communicatie

0 %

100 %

M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

100 %

0 %

N - Administratieve en ondersteunende diensten

93 %

7 %

R - Kunst, amusement en recreatie

89 %

11 %

 

De weigeringsgronden zijn de volgende:

 • Dossier niet ingevuld binnen de vooropgestelde termijn (19%);
 • Overheidsbedrijf of als zodanig beschouwd (17%);
 • Geen handels- en economische activiteit (17%);
 • Overschrijding van het de-minimisplafond (15%);
 • Meer dan 50 VTE (10%);
 • Andere (23%) – (failliete vennootschappen, geen actieve bedrijfseenheden in Brussel, stopzetting van de activiteit, geen rechtspersoonlijkheid, niet actief in een van de toegelaten sectoren)

 

De verdeling van het aantal toegekende Eventpremies per NACE-codecategorie en per bedrijfsgrootte is als volgt:

 

Begunstigde ondernemingen naar NACEBEL 2008-afdeling en grootteklasse - RSZ 2019 (%)

0 tot 4 VTE

5 tot 9 VTE

Meer dan 10 VTE

H - Vervoer en opslag

99%

0,3 %

0,3 %

I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden

93%

5 %

2 %

J - Informatie en communicatie

96%

2 %

2 %

M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

99%

0,3 %

0,6 %

N - Administratieve en ondersteunende diensten

86%

2 %

1 %

R - Kunst, amusement en recreatie

98%

1 %

1 %

 

Dit zijn de gegevens waarover Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikt met betrekking tot het omzetverlies in de sectoren die voor de Eventpremie in aanmerking komen:

Het totale uitbetaalde budget voor de Eventpremie bedraagt 14.631.834 euro.