Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de rattenbestrijding.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 876)

 
Datum ontvangst: 07/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Vorig jaar stelde ik u een vraag over uw aanpak over van ratten in het Brussels Gewest. Het antwoord kreeg ik eind april 2020. Toen zei u dat er stappen worden gezet voor de oprichting van een gewestelijke dienst voor rattenbestrijding (onder de vorm van een vzw). Een advocatenkantoor werkte aan de definitie van het juridisch kader voor de Brusselse (gewestelijke) beheersorganisatie en de effectieve uitvoering van de gewestelijke ongediertebestrijding. Volgens de eerste financiële raming zou de oprichting €520.000 kosten. Er was sprake van zes medewerkers voor de vzw: een coördinator, drie buitendienstmedewerkers, een opzichter en een externe accountant. 

Dit zei u over de zoogdierenatlas, die meer duidelijk moet scheppen over o.a. de rattenpopulatie: ‘Het nieuwe ontwerp van de atlas wordt momenteel afgerond. De uitvoerder van de opdracht werkt momenteel aan de integratie van de opmerkingen van het Projectopvolgingscomité.’

Mijn vragen:

  • Hoe ver staat het met de beheersorganisatie voor de gewestelijke ongediertebestrijding: is het juridisch kader afgewerkt, werden er al vacatures uitgeschreven en personeel aangeworven? Is de vzw al opgericht en actief? Indien nog niet, tegen wanneer dan wel? Graag een stand van zaken.

  • Hoe ver staat het met de tweede zoogdierenatlas van Leefmilieu Brussel? Graag een stand van zaken. Wat zijn de vaststellingen ivm ratten: wat is de omvang rattenplaag, waar liggen de -haarden?

  • Vandaag is rattenbestrijding voor al nog een gemeentelijke bevoegdheid. Hoeveel personeel wordt er per gemeente ingezet voor ongediertebestrijding?

  • Hoe werkt u samen met uw collega’s bevoegd voor Netheid, Huisvesting, Openbare Werken, Dierenwelzijn inzake rattenbestrijding? Is er een gezamenlijke strategie? Heeft u met hen gezamenlijke doelen afgesproken inzake rattenbestrijding? Welke maatregelen zijn nodig, welke afspraken maakte u met uw collega’s, wie doet wat?

 
 
Antwoord    1)
Het project voor de totstandbrenging van deze entiteit bevindt zich in de eindfase. Een precieze datum voor de daadwerkelijke uitvoering kan echter nog niet worden gegeven.

2)
De laatste zoogdierenatlas is voltooid en is nu beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

3)
Het doel van de zoogdierenatlas is niet deze specifieke vragen te beantwoorden, maar de verspreiding van de verschillende soorten wilde zoogdieren in het Gewest te bepalen.

4)
Elke Brusselse gemeenten heeft haar eigen aanpak, middelen en ambitieniveau. Sommige gemeenten doen het werk zelf, anderen besteden het werk uit. Binnen een gemeente kan de aanpak ook jaarlijks veranderen. Het is voor Leefmilieu Brussel niet mogelijk om een permanent overzicht te houden over deze gemeentelijke ontwikkelingen.

5)
De huidige coördinatie is minimaal en zal worden verbeterd door de oprichting van een gewestelijke entiteit die verantwoordelijk is voor invasieve uitheemse soorten en zogenaamde schadelijke organismen.