Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de blokkering van de Tbus 7 en 25 bij Pétillon

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 988)

 
Datum ontvangst: 13/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De tramlijn 25 van Boondaal Station naar Liedts ondergaat momenteel werkzaamheden tijdens de zomervakantie. Hetzelfde geldt voor lijn 7 van Vanderkindere naar Heizel. Hoewel de lijn momenteel in Petillon wordt vervangen door T-bussen, rijdt het verkeer niet goed omdat er slechts één rijstrook meer is in plaats van de drie, er wordt een rijstrook nieuw aangelegd voor fietsers en een rijstrook die de MIVB zelf gebruikt om haar werkzaamheden uit te voeren. Door de duur van de werkzaamheden, van 3 juli 2021 tot 30 augustus 2021, en het feit dat de rijbaan niet toegankelijk is, klagen regelmatige gebruikers van het openbaar vervoer en automobilisten over voortdurende opstoppingen op de resterende rijbaan, ook voor T-bussen.

Hoewel onze fietsswegen en de aanleg ervan een belangrijk punt blijven voor een zachte mobiliteit, blijft de congestie op deze route een probleem.

Mevrouw de minister, met het oog op deze situatie, zijn hier mijn vragen:

  • Welke oplossing(en) zijn er ontwikkeld om de congestie op de resterende rijstrook te verlichten en een vlottere mobiliteit mogelijk te maken?

  • Is het de bedoeling dat het genoemde fietspad tijdelijk toegankelijk wordt gemaakt voor zowel fietsers als bussen die over het traject rijden? Of zelfs het fietspad in de zomer neutraliseren, zodat auto's en bussen naast elkaar kunnen bestaan?

 
 
Antwoord    Deze werkzaamheden werden in de zomer gepland om de vertragingen door het autoverkeer en het aantal getroffen passagiers te beperken. De T-pendelbus die werd ingezet ter vervanging van de trams 7 en 25 heeft tijdens de eerste dagen van exploitatie verkeersmoeilijkheden ondervonden. Deze vertragingen waren te wijten aan het feit dat het autoverkeer beperkt was tot één rijstrook, maar ook omdat veel passagiers, die de route nog niet kenden, vragen stelden aan de chauffeurs. De situatie werd snel weer normaal en nu zijn de verkeersomstandigheden over het algemeen bevredigend, zodat de bussen hun dienstregeling kunnen aanhouden. Het einde van deze omleiding was gepland voor de avond van 27 augustus.

Het Gewest wil de voorkeur geven aan actieve vervoerswijzen, waaronder de fiets, als alternatief voor gemotoriseerde vervoerswijzen, en in die geest werd het noodzakelijk geacht de fietspaden die in 2020 zijn aangelegd te behouden om de verplaatsingen veiliger te maken en de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen.