Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de M7 metrostellen in Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 992)

 
Datum ontvangst: 15/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is van essentieel belang om de uitbreiding van ons metronetwerk met nieuwe lijnen en stations te blijven steunen en bevorderen. Daarnaast is een aantal maatregelen voorgesteld, waaronder de start van de aanleg van metrolijn 3 en de bestelling van nieuwe metrostellen voor een betere frequentie. De in 2016 gesloten raamovereenkomst voor een periode van 12 jaar omvat een eerste vaste bestelling van 43 M7-metrotreinen. Enkele dagen geleden berichtte de pers over de eerste tests van dit type metrostel, die zijn eerste passagiers op het metronet verwelkomde.

Mevrouw de minister, dit zijn mijn vragen:

  • Wat is de status van deze nieuwe metrostelle, en hun werking bij deze eerste tests? Schiet de bestelling al op? Welke lijnen krijgen voorrang en op welke basis? Is er een dienstregeling opgesteld voor de geleidelijke invoering van de nieuwe metrostellen?

 
 
Antwoord    De eerste metrostellen zijn volgens de overeengekomen planning in dienst gesteld voor de reizigers en de feedback van de eerste weken uitbating is zeer positief. De planning voor de ingebruikneming van de volgende metrostellen ligt ook op schema. Ook de feedback van de passagiers is positief, zowel wat het comfort betreft als de indeling van de nieuwe voertuigen. De technische prestaties van deze metrostellen worden momenteel gecontroleerd, zodat voorlopige oplevering van de treinen kan worden verleend zodra is aangetoond dat deze prestaties op duurzame wijze zijn bereikt.

De in 2016 gesloten raamovereenkomst voor een periode van 12 jaar voorziet in een eerste vaste bestelling van 43 metrostellen. De eerste 6 metrostellen zijn begin juli 2020 aangekomen in Brussel op de site in Haren, waar ze werden geassembleerd en getest. Tegen het vierde kwartaal van 2022 zullen de eerste 22 metrostellen van de bestelling allemaal geleverd en in reizigersdienst gesteld zijn op het net. De leveringsdatum voor de volgende 21 metrostellen moet nog worden bepaald.

De nieuwe metrostellen zullen in eerste instantie worden ingezet op lijn 1, aangezien dit de drukste lijn is. Zij zullen binnenkort ook op lijn 5 worden gebruikt. Bovendien moet de MIVB het type materieel op de lijnen 1 en 5 geleidelijk uniformiseren, omdat dit een sleutelelement is in de uitvoering van het project voor de vernieuwing van de signalisatie op het net (met inbegrip van het veiligheids- en verkeersleidingssysteem). Dat zal het mogelijk maken om, zodra alle treinen zijn geleverd en dit nieuwe veiligheidssignaleringssysteem volledig is ingevoerd, de frequenties op de lijnen 1 en 5 verder te verhogen. Dit signalisatiesysteem zal het ook mogelijk maken om, in een tweede fase en indien wordt besloten deze ontwikkeling uit te voeren, de besturing van de M7-treinen volledig te automatiseren en zo de frequentie van de dienst op dit traject op te voeren tot meer dan één trein om de twee minuten. Op langere termijn zullen de M7-metro’s ook rijden op de toekomstige metrolijn 3.

Het eerste metrostel werd begin juli 2021 op lijn 1 in dienst gesteld en de treinen werden vervolgens één voor één in dienst genomen in de zomer. Vanaf het najaar is het de bedoeling dat elke zeven weken twee nieuwe metro's in gebruik worden genomen. De MIVB verwacht dat tegen het vierde kwartaal van 2022 de eerste 22 metrostellen op het net zullen rijden.