Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opstelling van het EPB-certificaat voor openbare gebouwen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 887)

 
Datum ontvangst: 20/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Artikel 2.2.14 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing bepaalt dat een EPB-certificaat openbaar gebouw moet worden opgesteld voor elk gebouw met een oppervlakte van meer dan 250 m² en moet worden uitgehangen op een voor het publiek zichtbare plaats. Dit EPB-certificaat heeft vandaag de dag des te meer belang omdat het de milieu- en energieoverwegingen van de autoriteiten onderstreept, maar het publiek ook transparantie biedt over het daadwerkelijke verbruik en de daadwerkelijke productie van elektriciteit/brandstof in deze gebouwen.

Er moet evenwel worden vastgesteld dat veel overheidsinstanties nog niet al hun gebouwen hebben gecertificeerd.

Kunt u mij vertellen hoeveel openbare gebouwen van meer dan 250 m2 nog niet in orde zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke gemeenten kunnen in dit opzicht als een voorbeeld worden beschouwd, en welke hebben nog steeds een aanzienlijk aantal gebouwen dat niet conform is wat de EPB betreft? Binnen welke termijn moeten de genoemde instanties deze tekortkoming regulariseren en over het EPB-certificaat voor openbare gebouwen beschikken?

 

 
 
Antwoord    1)
Om de vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om in realtime het aantal Brusselse gebouwen te kennen dat voor meer dan 250 m² wordt ingenomen door een of meer openbare instellingen in de zin van de regelgeving rond het EPB-certificaat ‘Openbaar gebouw’. Leefmilieu Brussel beschikt niet over deze gegevens.

Tot op heden hebben 460 overheidsorganisaties zich aangemeld in de WEB-applicatie voor de certificering van overheidsgebouwen.

Voor die 460 organisaties zijn 1.243 gebouwen geregistreerd in de applicatie voor de uitreiking van EPB-certificaten.

Het EPB-certificaat ‘Openbaar gebouw’ is gebaseerd op het werkelijke verbruik en is één jaar geldig. Daarom moeten de verbruiksgegevens jaarlijks worden bijgewerkt en moet elk jaar een nieuw EPB-certificaat ‘Openbaar gebouw’ worden uitgereikt en aangeplakt.

Momenteel zijn 529 overheidsgebouwen volledig in orde met hun certificaten.

2)
Tot op heden hebben alle gemeentebesturen en OCMW's, met uitzondering van die van de gemeenten Jette en Vorst, zich ingeschreven in de certificeringssoftware voor overheidsgebouwen.


De geïdentificeerde autonome gemeentelijke grondregieën, namelijk de grondregieën van Sint-Gillis en Etterbeek en de autonome gemeentelijke regieën van Sint-Joost-ten-Node, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem, hebben zich evenwel niet aangemeld in de certificeringssoftware voor overheidsgebouwen.

In april 2021 hebben zij een officiële brief ontvangen met het verzoek om zich zo snel mogelijk in regel te stellen.


De tabel in de bijlage geeft voor elke gemeente het aantal overheidsgebouwen dat een geldig EPB-certificaat ‘Openbaar gebouw’ heeft of heeft gehad.

Aangezien het een jaarlijkse regelgeving betreft, wordt ook het gecumuleerde aantal EPB-certificaten ‘Openbaar gebouw’ sinds de inwerkingtreding van de regelgeving vermeld. (Zie BIJLAGE 1)

3)
Leefmilieu Brussel heeft in de eerste helft van 2021 twaalf aanmaningen verstuurd voor de naleving van de gekoppelde regelgevingen: de EPB-certificering van openbare gebouwen en PLAGE.

De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel heeft ook controles ter plaatse uitgevoerd op de aanwezigheid van EPB-certificaten ‘Openbaar gebouw’ in twintig gebouwen. Als gevolg van die controles heeft Leefmilieu Brussel verschillende processen-verbaal en ingebrekestellingen verstuurd.

Naast deze controles is voor het najaar van 2021 een uitgebreide campagne gepland om enkele honderden brieven te versturen om
alle organisaties die de huidige regelgeving overtreden, aan hun verplichtingen te herinneren.

Elke brief zal uiteraard worden gepersonaliseerd en zal de overtredingssituatie van de overheidsorganisatie vermelden, alsook de lijst van acties die ze moet ondernemen om zich in regel te stellen.

Annexe 1 – Bijlage 1

 

Pouvoir public local

Nombre de bâtiments déclarés

/

Aantal aangegeven gebouwen

Nombre de bâtiments ayant déjà eu au moins un certificat

/

Aantal gebouwen waarvoor ten minste één certificaat werd uitgereikt

Nombre de certificats cumulés

/

Aantal cumulatieve EPB-certificaten

Certificats  PEB bâtiments publics valides à ce jour

/

Aantal EPB-certificaten die tot op heden geldig zijn

Lokale plaatselijke besturen

Administration communale d'Anderlecht

29

29

43

0

Gemeentebestuur van Anderlecht

CPAS d'Anderlecht

2

2

2

0

OCMW van Anderlecht

Administration communale d'Auderghem

20

0

0

0

Gemeentebestuur van Oudergem

CPAS d'Auderghem

0

0

0

0

OCMW van Oudergem

Administration communale de Berchem-Sainte-Agathe

6

6

23

1

Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

CPAS de Berchem-Sainte-Agathe

2

2

7

0

OCMW van Sint-Agatha-Berchem

Administration communale d’Etterbeek

23

22

70

5

Gemeentebestuur van Etterbeek

CPAS d’Etterbeek

2

2

12

2

OCMW van Etterbeek

Administration communale d’Evere

24

17

103

14

Gemeentebestuur van Evere

CPAS d’Evere

2

2

9

1

OCMW van Evere

Administration communale de Forest

7

5

7

0

Gemeentebestuur van Vorst

CPAS de Forest

0

0

0

0

OCMW van Vorst

Administration communale de Ganshoren

15

12

23

0

Gemeentebestuur van Ganshoren

CPAS de Ganshoren

1

1

1

0

OCMW van Ganshoren

Administration communale d'Ixelles

0

0

0

0

Gemeentebestuur van Elsene

CPAS d’Ixelles

4

4

16

4

OCMW van Elsene

Administration communale de Jette

1

1

1

0

Gemeentebestuur van Jette

CPAS de Jette

0

0

0

0

OCMW Jette

Administration communale de Koekelberg

0

0

0

0

Gemeentebestuur van Koekelberg

CPAS de Koekelberg

0

0

0

0

OCMW van Koekelberg

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean

47

40

270

34

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean

5

5

21

3

OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Administration communale de Saint-Gilles

0

0

0

0

Gemeentebestuur van Sint-Gillis

CPAS de Saint-Gilles

2

0

0

0

OCMW van Sint-Gillis

Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode

21

21

138

18

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode

0

0

0

0

OCMW van Sint-Joost-ten-Node

Administration communale de Schaerbeek

37

17

55

0

Gemeentebestuur van Schaarbeek

CPAS de Schaerbeek

0

0

0

0

OCMW van Schaarbeek

Administration communale d'Uccle

6

6

10

0

Gemeentebestuur van Ukkel

CPAS d'Uccle

4

4

14

0

OCMW van Ukkel

Administration communale de la ville de Bruxelles

7

7

6

0

Stadsbestuur van Brussel

CPAS de la ville de Bruxelles

31

28

35

30

OCMW van de stad Brussel

Administration communale de Watermael-Boistfort

27

26

78

0

Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde

CPAS de Watermael-Boistfort

1

1

1

0

OCMW van Watermaal-Bosvoorde

Administration communale de Woluwé-Saint-Lambert

50

45

45

45

Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe

CPAS de Woluwé Saint-Lambert

1

1

4

0

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Administration communale de Woluwé-Saint-Pierre

0

0

0

0

Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe

CPAS de Woluwé Saint-Pierre

1

1

5

1

OCMW van Sint-Pieters-Woluwe