Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomstige heraanleg van de Keizer Karellaan.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 503)

 
Datum ontvangst: 06/09/2021 Datum publicatie: 12/10/2021 Referentie: B.I.V. 15 (21/22), Blz. 13
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/10/2021 Referentie: B.I.V. 15 (21/22), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2021 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 15 (21/22) 13
12/10/2021 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 15 (21/22) 14
12/10/2021 Repliek David Leisterh B.I.V. 15 (21/22) 16