Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de criteria om in aanmerking te komen voor de Cairgo Fietssubsidie.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1042)

 
Datum ontvangst: 21/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De Cairgo Bike premie kan oplopen tot €4.000 voor de aankoop van een bakfiets of fietskar "om naar klanten te gaan of om leveringen te doen.1

Veel professionals doen echter geen leveringen maar ophalingen. Zij gaan ook niet naar klanten, maar naar leveranciers.

Veel particuliere actoren gebruiken bijvoorbeeld bakfietsen om afval zoals plastic of compost in te zamelen.

Een ander voorbeeld is de gemeenteschool De Kriek2 die een bakfiets gebruikt om materiaal te vervoeren tussen de drie schoollocaties, om materiaal te verzamelen voor feesten of om drukwerk in te zamelen.

Dit voorbeeld illustreert de mogelijkheden om bakfietsen intern te gebruiken voor vervoer tussen verschillende locaties binnen een onderneming.

 

  • Hoe zit het met ondernemingen die de bakfiets in deze twee gevallen zouden gebruiken?

  • Kan een onderneming die geen leveringen verricht, of zelfs geen activiteit heeft die verband houdt met het vervoer van goederen, in aanmerking komen voor een dergelijke premie?

  • Zou een  vzw met sociaal oogmerk die onverkochte goederen inzamelt in aanmerking komen voor de premie?

 

De gesubsidieerde bakfiets of fietskar moet voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. Uitsluitend uitrusting die een noodzakelijke band heeft met de activiteiten van de onderneming en waarvan de aankoop gebeurde met het oog op een effectieve exploitatie door de onderneming in het Brussels Gewest, komt in aanmerking..

 

  • In welke controlemiddelen is in dit verband voorzien?

  • Kan een bedrijf waarvan de producten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden vervaardigd aanspraak maken op de premie als het zijn productie per bakfiets buiten het gewest aflevert?

 

"Tweedehands en gehuurd materiaal geven geen recht op de premie.

 

Dergelijke uitrusting kan duur zijn voor kleine zelfstandigen. Bovendien is verhuur een vorm van medegebruik.

 

  • Wat is de reden voor de weigering om deze premie toe te kennen voor tweedehands materiaal dat door een professional wordt verkocht?

  • Waarom komt gehuurd materiaal niet in aanmerking?

 

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.

Julien Uyttendaele

1https://economie-emploi.brussels/prime-cairgo-bike

2M.L.. Première à Bruxelles, une école communale se dote d'un vélo-cargo. DH Les Sports+, 31/05/2021

 

 
 
Antwoord    Het reglement van de premie, dat beschikbaar is op de door u aangehaalde website van Brussel Economie en Werkgelegenheid, beschrijft duidelijk de toekenningsvoorwaarden van de premie.
Men kan er met name het volgende lezen:
“Om het gebruik van de bakfiets voor professioneel gebruik aan te moedigen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid ook een premiesysteem voor de aankoop van een bakfiets voor professionals uitwerken. Het is de bedoeling de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarbij te betrekken en deze nieuwe vorm van mobiliteit op lange termijn te verankeren binnen de Brusselse ondernemingen. […]
De cAIRgobike-premie van Brussel Economie en Werkgelegenheid is bedoeld voor de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een vestigingseenheid in het Gewest hebben, ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op het moment van de aanvraag, die er een economische activiteit uitoefenen en over eigen human resources en goederen beschikken.”
Als de bakfiets gebruikt wordt voor professionele doeleinden en het aangekochte materiaal de voorschriften van de premie naleeft, kunnen bedrijven de premie ontvangen, ongeacht of het gaat om leveringen, afhalingen, klanten of leveranciers. Zo kan een fotograaf die voor zijn job zwaar materiaal moet verplaatsen, maar dus geen enkele levering doet, wel degelijk aanspraak maken op de premie. Ook een vzw met een vestigingseenheid in het BHG bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die een bakfiets gebruikt voor het ophalen van onverkochte goederen, kan aanspraak maken op de premie.
Om de premie te krijgen, moet de onderneming bij de aanvraag bewijzen dat de fiets wel degelijk zal dienen voor vrachtvervoer in het BHG. Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikt over inspecteurs die later kunnen controleren of de premie correct besteed werd, zoals het geval is voor alle andere subsidies die Brussel Economie en Werkgelegenheid toekent.
Een onderneming die een vestigingseenheid in het BHG heeft en een deel van haar goederen buiten het Gewest levert, kan aanspraak maken op de premie. Aangezien de bakfiets een goed alternatief is voor een bestelwagen voor leveringen in een stedelijke omgeving, is het weinig waarschijnlijk dat de met de premie aangekochte fiets uitsluitend zou dienen voor leveringen in andere gewesten.
Eventuele bijkomende vragen kan u best stellen aan de bevoegde collega, Staatssecretaris Barbara Trachte.