Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vervrouwelijking van de sector betaald personenvervoer en de rol daarvan bij de bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 445)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 335)

 
Datum ontvangst: 27/09/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/11/2021 Van de agenda gehaald.