Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Mondelinge vraag betreffende de steeds terugkerende gewelddaden in de Versailleswijk.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 453)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 326)

 
Datum ontvangst: 27/09/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Voornaamste mondelinge vraag Michaël Vossaert
19/10/2021 Uitgesteld
07/12/2021 Van de agenda gehaald.
07/12/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag