Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de strategie GO4Brussels 2030.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 01/12/2021 Referentie: B.I.V. 35 (21/22), Blz. 10
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 01/12/2021 Referentie: B.I.V. 35 (21/22), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 35 (21/22) 10
01/12/2021 Tussenkomst Clémentine Barzin B.I.V. 35 (21/22) 11
01/12/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 35 (21/22) 12
01/12/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 35 (21/22) 14