Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van de APE-posten (tewerkstellingssteun) in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 414)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 01/12/2021 Referentie: B.I.V. 35 (21/22), Blz. 29
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 01/12/2021 Referentie: B.I.V. 35 (21/22), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 35 (21/22) 29
01/12/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 35 (21/22) 30
01/12/2021 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 35 (21/22) 31