Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van dieren bij studentendopen

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 816)

 
Datum ontvangst: 04/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het gebruik van dieren bij studentendopen is een realiteit. Hoewel de meeste universiteiten dat verbieden, blijven er toch uitzonderingen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Wat is de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
  2. Waren er dergelijke gevallen?
  3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die praktijken waarbij dieren worden mishandeld, worden uitgeroeid?
 
 
Antwoord    Het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel heeft nog geen klachten ontvangen in verband met het gebruik van levende dieren tijdens studentendopen.

De aantasting van het dierenwelzijn wordt beteugeld door de wet van 14 augustus 1986 die met name de handelingen veroordeelt waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak pijn lijdt.

Aangezien er geen klachten en gegevens over het gebruik van levende dieren bij dit soort evenementen zijn, werden tot nog toe geen specifieke maatregelen genomen.