Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de app Smart Parking

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1063)

 
Datum ontvangst: 04/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 10/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

In het kader van de week van de mobiliteit heeft de stad Eigenbrakel op donderdag 16 september laatstleden in samenwerking met City Parking de app Smart Parking voorgesteld.

Met deze app kan men in een paar klikken de bezettingsgraad zien van de zeven parkeergarages in de buurt van het centrum.

De gemiddelde tijd die zou worden besteed aan het zoeken naar een parkeerplaats, werd berekend op twee en een halve maand .

De app is zeer intuïtief en vereist geen inschrijving. De app toont een kaart van de stad met daarop de verschillende parkings en men kan makkelijk het aantal ingenomen parkeerplaatsen zien dankzij een kleurcode: groen=zeer weinig gevuld; oranje=grotendeels gevuld; rood = geen ruimte meer beschikbaar.

Bovendien verstrekt de app nog preciezere informatie. Als men inzoomt op de gekozen parking, worden de beschikbare parkeerplaatsen groen gemarkeerd, net als de plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Zou een dergelijke app ook kunnen worden ontwikkeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het, zoals we allemaal weten, soms bijzonder moeilijk is om te parkeren?

  2. Werkt u daaraan?

  3. Worden er partnerschappen met de parkeerbeheerders opgezet?

 
 
Antwoord    - De oplossing die u in uw vraag noemt, bestaat al in Brussel. Parking.brussels heeft namelijk een app ontwikkeld die de beschikbare informatie bevat van alle openbare parkings in het Brussels Gewest. De app verzamelt de gegevens waarover het agentschap beschikt en vat ze voor de gebruiker op een intuïtieve manier samen.
- Deze gegevens worden hoofdzakelijk verzameld in het kader van "geleiding op afstand" of "dynamische geleiding", op basis van 2 elementen: enerzijds de 50 variabele informatieborden (bezettingsgraad) en anderzijds - statische bewegwijzering. De borden in het gebied in en rond de Vijfhoek worden onderhouden door parking.brussels. Andere borden zullen worden geplaatst in de rest van het BHG - we willen met name de P+R's (Park & Ride) zichtbaarder maken.
De toepassing "parking.brussels" bestaat reeds en biedt een waaier aan informatie, maar helaas beschikken we niet over alle nuttige gegevens voor de gebruiker. De bezettingsgraad, en dus de kans op een plaats, wordt niet door alle exploitanten van openbare parkings meegedeeld.

De meeste parkingbeheerders hebben de overeenkomst inzake parkeergeleiding ondertekend, wat de voorwaarde sine qua non is om gegevens te delen betreffende de bezetting van parkings in real time die kunnen worden getoond op de dynamische informatieborden en in de app. Helaas heeft de grootste operator in het BHG (Interparking) deze overeenkomst niet ondertekend, behalve voor het specifieke geval van de parking Wet, een parking die het eigendom is van het Gewest en uitgebaat door Interparking.
Bij het opstellen van het nieuwe besluit inzake openbare parkings (dat zal volgen op de nieuwe parkeerordonnantie) zullen wij de mogelijkheden onderzoeken om alle uitbaters van openbare parkings ertoe aan te zetten deel te nemen, d.w.z. de beschikbaarheid in hun parkings te delen volgens modaliteiten die met hen overeen te komen zijn, aan het parkeergeleidingssysteem dat gebruikers naar hun parkings stuurt.