Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het kappen van bomen in het BHG

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 949)

 
Datum ontvangst: 06/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

 

Kan u me meedelen hoeveel bomen er in 2018, 2019 en 2020 in het Brussels Gewest werden gekapt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Antwoord    Leefmilieu Brussel beheert het Brusselse deel van het Zoniënwoud (1.659 ha) en enkele randbossen (31 ha).

Het beheer van het Brusselse Zoniënwoud, gebaseerd op de uitvoering van opeenvolgende beheerplannen, waarvan het laatste in juni 2019 door de gewestregering is aangenomen, is sinds 2003 door de Forest Stewardship Council (FSC) als duurzaam gecertificeerd.

Elk jaar kapt Leefmilieu Brussel hout en brengt zo een hernieuwbare grondstof met het FSC-label op de markt. De verkochte hoeveelheden blijven onder de productiviteit van het bos (8 m³/ha/jaar), wat bijdraagt aan de instandhouding van het kapitaal ervan op lange termijn. In de aan de natuur gewijde gebieden (Unesco-reservaat, senescentie-eilanden en beukenbossen in de ‘kathedraalfase’) neemt het kapitaal op stam elk jaar aanzienlijk toe (ca. 3.000 m³/jaar). Het kappen wordt er beperkt tot het beheer van de verkeersveiligheid, waarbij de gekapte bomen op de grond blijven liggen.

Het Brusselse Zoniënwoud telt ongeveer 325.000 bomen. Leefmilieu Brussel heeft 7.598 bomen verkocht in 2018, 7.269 bomen in 2019, 3.658 bomen in 2020 en 2.985 bomen in 2021.

Leefmilieu Brussel beheert ook meer dan 100 gewestelijke parken met bijna 60.000 bomen.

Een expertisebureau houdt een fytosanitaire databank bij die een aanzienlijk deel van het bomenerfgoed van Leefmilieu Brussel bestrijkt en werkt deze voortdurend bij. Deze databank omvat momenteel bijna 50.000 bomen, verspreid over 50 boomrijke groene ruimten (het Zoniënwoud en de bijbehorende bossen niet meegerekend).

De kapwerken worden uitgevoerd nadat de gewestelijke administratie voor erfgoed (Urban.brussels) een stedenbouwkundige vergunning heeft afgeleverd.

Sinds 2020 beschikt Leefmilieu Brussel over een nieuw monitoringsysteem voor zijn kapactiviteiten. In zijn parken zijn in 2020 bijna 1.000 bomen gekapt en in de eerste 10 maanden van 2021 1.050.

Het aantal bomen dat gekapt wordt, schommelt van jaar tot jaar en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de weersomstandigheden in de maanden en jaren die aan de kap voorafgingen (bv. de laatste drie jaren van droogte) en de overname van het beheer van openbare parken die achterliepen op het schema.

Leefmilieu Brussel regenereert zijn parkbomen door middel van aanplantingen en natuurlijke zaailingen, daarbij ervoor zorgend dat de boomrijke parken worden voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen, door veerkrachtige soorten te gebruiken en de geplante soorten te diversifiëren.