Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de veiligheid van de weggebruikers op het kruispunt van de Woluwelaan met de Emile Vanderveldelaan

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1065)

 
Datum ontvangst: 06/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 10/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Het fietspad op het kruispunt van de Woluwelaan met de Emile Vanderveldelaan lijkt gevaarlijk voor fietsers. Onlangs werd ik in kennis gesteld van een vrij ernstig ongeval, waarbij een fietser die op dit kruispunt een stuk stoeprand had geraakt, bewusteloos raakte en in een ambulance werd weggevoerd.

En inderdaad, op ten minste één plaats van dit kruispunt, die als ik me niet vergis op gewestwegen ligt, is er een soort rand (zie foto hieronder) die gevaarlijk kan zijn voor fietsers, vooral als de lichtomstandigheden en de weersomstandigheden niet erg goed zijn.
 

 
Antwoord    De huidige inrichting is al sinds juni 2018 van toepassing. Sindsdien heeft Brussel Mobiliteit in de statistische databanken waarover het beschikt, twee ongevallen met lichamelijk letsel teruggevonden waarbij een fietser betrokken was, die in beide gevallen als lichtgewond werd beschouwd:
- Het eerste ongeval dateert van oktober 2018 en gebeurde overdag met een autobestuurder (afslaand voertuig) als tegenpartij;
- Het andere ongeval, dat zich in mei 2021 voordeed, gebeurde overdag zonder andere partij en is waarschijnlijk het ongeval dat u aanhaalt.
Het lijkt er dus op dat dit laatste het enige “solo-ongeval” is dat zich heeft voorgedaan. Zonder bijkomende informatie, die nodig is voor de exacte plaatsbepaling en het begrijpen van het ongeval in kwestie, kunnen we echter moeilijk bepalen of dit ongeval – geheel of gedeeltelijk – te wijten is aan de infrastructuur en aan deze boord in het bijzonder.
Brussel Mobiliteit is in ieder geval van mening dat deze boorden nuttig zijn, omdat ze het uitwijken op voetpaden/fietspaden voorkomen, wat een ander soort gevaar kan inhouden voor voetgangers, inclusief personen met beperkte mobiliteit, en fietsers.
We zijn desalniettemin aandachtig als zou blijken dat deze boorden een rol spelen in ongevallen van deze aard. In dat geval kunnen we aanpassingen bestuderen.
Mijn bestuur is het eens met uw suggestie om fietsoversteekplaatsen met rood slib te markeren. Dat wil zeggen enkel rood slib aanbrengen en fietslogo’s plaatsen aan oversteekplaatsen waar mogelijks een conflict ontstaat met afslaande bestuurders, ongeacht of fietsers op deze oversteekplaatsen al dan niet voorrang hebben, wat ook ongewijzigd blijft. Daarbij zullen ook bepaalde fietsroutes worden verduidelijkt.