Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bekendmaking van de projectoproep voor koolstofprojecten bij de Brusselse gemeenten

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 461)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van een van mijn schriftelijke vragen (nr. 404) over de selectieprocedure van de gemeenten in het kader van het koolstofproject, zou ik graag over meer details beschikken. Graag een antwoord op volgende vragen:
  • Werd deze projectoproep  bekendgemaakt bij alle Brusselse gemeenten? Zo ja, hoe en wanneer gebeurde dat? 

  • Hoeveel gemeenten hebben positief gereageerd op deze oproep? Welke?

 
 
Antwoord    In de eerste plaats wil ik duidelijk maken dat er, in het kader van de projectoproep ‘Experimental Platforms’ van Innoviris, nooit sprake is geweest van een ‘selectieprocedure voor gemeenten’. Zoals bij de overgrote meerderheid van de projectoproepen van Innoviris is het selectieproces gebaseerd op projecten, die worden gesteund door een grote verscheidenheid aan entiteiten, waaronder soms ook gemeenten. Het is aan die laatsten om, eventueel in samenwerking met andere entiteiten (onderzoekinstellingen, administraties, actoren uit de non-profitsector, enz.), te beslissen of zij wensen deel te nemen aan het opzetten van projecten en de uitvoering ervan in geval van financiering.

De projectoproepen van Innoviris worden bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen, in de eerste plaats de website en sociale netwerken, en, afhankelijk van de aard van het programma, via belangrijke actoren van het Brusselse innovatie-ecosysteem. De bekendmaking gebeurt ook via Brupartners. Deze bekendmaking staat dus volledig open voor alle potentieel geïnteresseerde actoren.

Aangezien de selectieprocedure voor projecten in het kader van ‘Experimental Platforms’ in twee fasen wordt uitgevoerd, is in het laatste kwartaal van 2019 een eerste bekendmaking voor voorprojecten gedaan en vervolgens in de zomer van 2020 voor de tweede fase.

Zeven gemeenten hebben deelgenomen aan deze projectoproep: Anderlecht, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Gillis, Ukkel, Jette, Stad Brussel en Elsene.