Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de evaluatie van de steun bij aanwerving.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 421)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 66 (21/22), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 66 (21/22), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 66 (21/22) 12
26/01/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 66 (21/22) 13
26/01/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 66 (21/22) 16