Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het binnenrijden van trams 39 en 44 in het station Montgomery

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1082)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De trams van lijn 39/44 (7700/7800) zijn vrij oud. Om de eindhalte Montgomery te bereiken, nemen zij tijdens de week de G. en J. Martinstraat en de Hertogstraat in Sint-Pieters-Woluwe .

Dit is geen nieuw probleem, maar omdat het traject bochtig is, veroorzaakt het een echte herrie telkens als de trams passeren. Tijdens de spits kan er bijna om de 3 minuten een tram passeren, wat veel overlast veroorzaakt voor de omwonenden.

Kunt u mij, in het licht van dit probleem, zeggen hoeveel trams er dagelijks door de Martinstraat en de Hertogstraat rijden om het station Montgomery binnen te rijden?

Bent u op de hoogte van de geluidsoverlast die door hun doorkomst wordt veroorzaakt?

Zijn er al metingen verricht naar het door deze trams veroorzaakte lawaai? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo niet, waarom niet?

Wordt er nagedacht over het verminderen van de geluidsoverlast voor de omwonenden?

Zal de vervanging van de trams door de nieuwe T3000’s de geluidsoverlast kunnen verminderen? Wanneer komen die nieuwe trams er?

Tot slot, zijn er plannen om de trams niet meer door deze twee straten te laten rijden om de overlast die ze veroorzaken te voorkomen?

 
 
Antwoord    Met het huidige aanbod passeren er 237 trams per werkdag door de G. en J. Martinstraat en de Hertogstraat. Dit aantal bedraagt 85 trams op zaterdag en 66 trams op zondag.


In 2006 werden geluidsmetingen gedaan. Naar aanleiding hiervan werden de tramsporen in de zone vervangen en werden er anti-trillingstapijten geïnstalleerd.

Na klachten werden nieuwe metingen gedaan in 2014. Deze metingen toonden dat er zaken moesten worden verbeterd om het hoofd te bieden aan de klachten. Er gebeurden dus nieuwe werken in 2016: de spoorbochten in de zone werden opnieuw uitgevoerd en er werden smeringssystemen voor de sporen geïnstalleerd.

Na deze werken verdwenen de klachten van de omwonenden nagenoeg volledig.

Bovendien voerde de MIVB in het kader van het regelmatig onderhoud van haar net de afgelopen weken slijp- en laswerken uit aan de sporen in deze zone van het net.

De geluidshinder is het gevolg van de doorkomst van de trams in de smalle bochten vlakbij de gevels.
De enige manier om in dit geval de hinder te verminderen, is door te vermijden om door deze straten te rijden zolang het station Montgomery niet is vernieuwd.

De MIVB doet dit door haar belofte na te komen om het tramverkeer in de meest vroege en late uren van de dag te vermijden.
‘s Ochtends vroeg (voor 6u30 op weekdagen en 9u30 in het weekend) en 's avonds (na ongeveer 20u20) rijden de trams op één enkel spoor tussen de Tervurenlaan en het ondergrondse perron van het station Montgomery.


Op termijn moeten alle tramlijnen van de MIVB worden geëxploiteerd met moderne trams met een lage vloer, wat de uitdienstneming van alle PCC-trams impliceert.

Op dit moment is het niet mogelijk om T3000-trams te laten rijden op de lijnen 39/44.
U vindt alle uitleg over dit onderwerp in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 1071 van de heer Loewenstein betreffende het rijtuig dat wordt gebruikt op de tramlijnen 39 en 44.

De huidige uitbating op enkelspoor (zie antwoord hierboven) kan niet verder worden uitgebreid. Daarvoor zullen extra structuren moeten worden gebouwd.


Wat de kwestie betreft van de herinrichting van het station Montgomery, de reeds bestudeerde alternatieven en de termijnen, verwijs ik u naar de antwoorden die al werden gegeven op uw schriftelijke vraag nr. 780.