Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het welzijn van koetspaarden en -ezels in het Brusselse Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 437)

 
Datum ontvangst: 24/11/2021 Datum publicatie: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 55 (21/22), Blz. 16
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 55 (21/22), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/12/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 55 (21/22) 16
22/12/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 55 (21/22) 18
22/12/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 55 (21/22) 19