Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de snelle toename van de "boomplannen" in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 432)

 
Datum ontvangst: 25/11/2021 Datum publicatie: 05/10/2022 Referentie: B.I.V. 10 (22/23), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/10/2022 Referentie: B.I.V. 10 (22/23), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Nieuwe tekst Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2022 Uitgesteld
05/10/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 10 (22/23) 6
05/10/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 10 (22/23) 7
05/10/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 10 (22/23) 9