Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stedenbouwkundige maatregelen ten gunste van de ontharding van de bodem

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 481)

 
Datum ontvangst: 29/11/2021 Datum publicatie: 20/12/2021 Referentie: B.I.V. 49 (21/22), Blz. 10
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/12/2021 Referentie: B.I.V. 49 (21/22), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/12/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 49 (21/22) 11
20/12/2021 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet B.I.V. 49 (21/22) 12
20/12/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 49 (21/22) 14