Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het minimumquotum dat de bouw van grote woningen oplegt

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 772)

 
Datum ontvangst: 26/11/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Tijdens de commissie huisvesting over de begroting werd gewezen op het gebrek aan grote woningen, en u zei dat er in de projecten van het GHP en de AW nu een minimumquotum is dat de bouw van grote woningen oplegt. Wij zouden hier graag meer details over willen hebben.

Mijn vragen zijn als volgt:

  • Via welk mechanisme wordt dit minimumquotum opgelegd?

  • Wat is het minimumquotum dat de bouw van grote woningen oplegt?

  • Hoeveel kamers zijn er in deze grote woningen?

  • Hoeveel grote woningen zijn er in totaal in de projecten van het GHP en de AW?

  • Hoeveel grote woningen zullen in 2022 worden opgeleverd?

 

 

 

 

 
 
Antwoord    Wat de BGHM betreft:
Wat het minimumquotum voor grote woningen betreft, moet u weten dat de Brusselse Huisvestingscode in artikel 41, 6° bepaalt dat de BGHM in het kader van haar toezichthoudende opdracht verantwoordelijk is voor de naleving van bepaalde opdrachten, waaronder: "in geval van bouw, telkens als het mogelijk is, ervoor te zorgen dat een beduidend aantal - minstens 30 % - van de woningen binnen eenzelfde nieuw woningcomplex drie kamers of meer heeft".
In bijlage vindt u het aantal grote woningen dat tot dusver is opgeleverd en het aantal grote woningen dat in 2022 zal worden opgeleverd.
Wat het Woningfonds betreft:

25,60% van de 500 woningen die in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan door het Woningfonds moeten worden geproduceerd, zijn grote woningen: 100 woningen met 3 slaapkamers en 28 woningen met 4 slaapkamers.
 
Bij het programma Alliantie Wonen gaat het om 42% grote woningen op een totaal van 1000 door het Woningfonds te produceren woningen. 333 woningen met 3 slaapkamers en 85 woningen met 4 slaapkamers in totaal.
 

De verdeling is gebaseerd op de analyse van de wachtlijst van kandidaat-huurders en de feedback van kandidaat-kopers
 
5 woningen met 4 slaapkamers en 18 woningen met 3 slaapkamers zullen in 2022 worden opgeleverd.