Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de bemiddeling van de verschillende actoren die strijden tegen voedselverspilling en onzekerheid

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 445)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 236)

 
Datum ontvangst: 07/12/2021 Datum publicatie: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 67 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 67 (21/22), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 67 (21/22) 1
26/01/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 67 (21/22) 2
26/01/2022 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 67 (21/22) 3