Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de nieuwe blauwe zakken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 993)

 
Datum ontvangst: 14/12/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Sinds begin 2021 mag men alle plastic verpakkingen in de blauwe vuilniszakken doen. Dit is te danken aan technologische ontwikkelingen die nu voldoende garanties bieden dat recycling op grote schaal mogelijk is voor ander huishoudelijk kunststofverpakkingsafval  volgens Fost Plus, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van huishoudelijke verpakkingen in België

Een jaar na de invoering van dit nieuwe systeem, zijn mijn vragen als volgt:

  1. Wordt dit nieuwe sorteersysteem, met alle plastic in de blauwe zak, goed nageleefd? Zijn de zakken goed gesorteerd? Zijn er boetes voor mensen die zich niet aan deze sortering houden?

  2. Zo niet,  wordt er nagedacht over nieuwe bewustmakingscampagnes over afvalsortering en recycling?

  3. Is er een effect geweest op de witte zakken, met name de vermindering ervan?

 

 
 
Antwoord    1.
In dit stadium wordt slecht sorteren in de blauwe zak niet gecontroleerd of geverbaliseerd. Het probleem is meer een kwestie van voorlichting van de burger. Het verbaliseren richt zich vooral op het gebrek aan sortering in de witte zak, bestemd voor de inzameling van restafval.

2.
Een eerste communicatiecampagne in de massamedia (radio, affiches en sociale netwerken) in januari 2021 is gebruikt om alle Brusselse huishoudens te informeren over de nieuwe blauwe zak.

Via een huis-aan-huisbrief is informatie verstrekt over de plastic verpakkingen die in de nieuwe blauwe zak mogen. Die communicatie bevatte ook een onderdeel preventie.

In oktober 2021 is een tweede communicatiecampagne gelanceerd om de aandacht te vestigen op zes plastic verpakkingen die voortaan in de nieuwe blauwe zak mogen: champignonbakjes, snoepzakjes, ijsbekers, kaasbakjes, de folie rond flessen en yoghurtpotjes.

Deze campagne is op grote schaal verspreid op de radio en op sociale netwerken. De campagne is aangevuld met een actie in supermarkten: uitdelen van een nieuwe blauwe zak en een folder met de nieuwe sorteerinstructies en informatie in de winkelrekken ter hoogte van de zes verpakkingen en de blauwe zakken.

3.
Als we de periode van juni tot oktober 2020 vergelijken met dezelfde periode in 2021, dan zien we een stijging van 5% in de ingezamelde pmd-tonnages (+339 ton) en een daling van 2% van het restafval (-2.692 ton).

Aangezien de ingezamelde tonnages pmd-zakken op een heel andere schaal (*) liggen dan die van het restafval, is het in dit stadium moeilijk om de impact van de pmd-fluctuatie op het restafval te zien.

(*) factor bijna van 1 tot 20