Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie 14 van het plan van Brussel ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 779)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op uw voorstel het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege zou ik u een vraag willen stellen over actie nr. 14, “Inrichting van een opleidingsmodule “seksuele intimidatie in de openbare ruimte””:

  • Hoeveel vaststellende beambten, gemeenschapswachters, straathoekwerkers en parkwachters hebben in 2020 en 2021 een opleiding gevolgd in elk van de 19 gemeenten?

  • Wat zijn de resultaten van de evaluatie van deze opleiding ex ante en ex post met de opleiders en de deelnemers?

  • Vonden de opleiders en deelnemers dat een opleiding van twee dagen volstaat? Is er een andere opleiding gepland in 2022, 2023 en 2024?

  • Werden de door de vzw CEMEA ontwikkelde tools geïmplementeerd zoals werd beschreven of werden ze aangepast aan de coronacrisis?

  • Welke opleiders van Brusafe en de GSOB hebben de opleiding gegeven?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Deze vraag betreft uitsluitend actie 14 van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Deze actie wordt, zoals aangegeven in het plan, gecoördineerd door Brussel Preventie en Veiligheid en Brusafe. Ik stel voor dat u deze vraag stelt aan Minister-President Rudi Vervoort, die bevoegd is voor deze aangelegenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.