Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie 12 van het plan van Brussel ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 780)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 14/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op uw voorstel het eerste Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd. Halverwege de uitvoering van het plan wens ik u vragen te stellen over actie nr. 12, "inrichting van een specifieke opleidingsmodule voor de gewestelijke overheidsdiensten voor stedenbouw”:

  • Wanneer in 2021 en waar werden de in deze actie voorgestelde opleidingsmodules georganiseerd? Hoeveel werden er georganiseerd? Wat was hun didactische inhoud? In concreto, in welke vorm(en) hebben de opleidingen plaatsgevonden? Bijvoorbeeld in de vorm van rollenspelen?

  • Welke follow-up werd aan elk van de opleidingen gegeven?

  • Wie zijn de aangewezen aanspreekpunten? Welk uniek aanspreekpunt werd aangesteld bij urban.brussels? Hoe kan met hem contact worden opgenomen? Gaat het om hetzelfde aanspreekpunt voor de andere gewestelijke instellingen? Voor wie is het aanspreekpunt bestemd? Hoe verloopt de communicatie?

  • Welke wijzigingen werden in tweede lezing aangebracht in het decreet tot vrijstelling van het BWRO?

  • Welke opleiding hebt u gepland voor de cel openbare ruimte van urban.brussels? Welke andere instellingen hebt u uitgekozen?

  • Hoe worden de stedenbouwkundige inspecteurs opgeleid? Hoe gaan de stedenbouwkundige inspecteurs na of de gendervisie die aan het begin van het proces voor een stadsproject werd vooropgezet, wordt nageleefd?

  • Hoe wordt tijdens en na de uitvoering van een stadsproject gecontroleerd of de aan het begin van het proces vooropgezette gendervisie wordt nageleefd? Wordt bijvoorbeeld elk nieuw stadsproject voorgelegd aan een panel vrouwen?

 

 

 
 
Antwoord    Vanuit een transversale benadering, die reeds herhaaldelijk in de Commissie Gelijke Kansen is toegelicht en met het oog op gendermainstreaming, is voor elke actie een specifieke aansturende instantie aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze actie.

Voor deze actie, die wordt aangestuurd door urban.brussels, verwijs ik u graag naar mijn collega Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.